لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,877,500 تومان

دلار: 57,656 تومان

بیتکوین: 51,263 دلار

بورس: 2,050,176

تمام سکه: 31,695,000 تومان

نیم سکه: 18,800,000 تومان

ربع سکه: 11,800,000 تومان

تتر: 57,615 تومان

یورو: 62,497 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل فولاد مبارکه اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل صنعتی فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:۵۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرم37,890 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 10شاخه6 متریکیلوگرم37,890 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 40شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×60 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 60شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×60 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی225 × 25شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×10 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی225 × 10شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×10 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×10 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×10 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 10شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×10 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×10 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 20شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 40شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×50 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 50شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×50 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×50 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×60 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 60شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×60 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی240 × 80شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی250 × 50شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی260 × 60شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی260 × 40شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی270 × 70شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی280 × 80شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی290 × 90شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی2100 × 100شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی2100 × 40شاخه6 متریکیلوگرم37,798 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان

قیمت پروفیل Z فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:١۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ2180شاخه5 متریکیلوگرم37,890 نمودار پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ2200شاخه5 متریکیلوگرم38,349 نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ2220شاخه5 متریکیلوگرم38,349 نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ2/5180شاخه5 متریکیلوگرم37,890 نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ2/5200شاخه5 متریکیلوگرم38,073 نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ2/5220شاخه5 متریکیلوگرم38,073 نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ3180شاخه5 متریکیلوگرم37,890 نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ3200شاخه5 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد مبارکه اصفهانZ3220شاخه5 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد مبارکه اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا