لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل فولاد صدرا تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل ساختمانی فولاد صدرا تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل چارچوب فرانسوی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانچارچوب فرانسوی2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل چارچوب فرانسوی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید پروفیل چارچوب فرانسوی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل چهارچوبی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانچهارچوبی2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل چهارچوبی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل چهارچوبی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل لنگه دری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانلنگه دری2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل لنگه دری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل لنگه دری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانسپری2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانساختمانی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل چارچوب فرانسوی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانچارچوب فرانسوی2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل چارچوب فرانسوی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل چارچوب فرانسوی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل چهارچوبی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانچهارچوبی2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل چهارچوبی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل چهارچوبی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل لنگه دری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانلنگه دری2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل لنگه دری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل لنگه دری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل سپری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانسپری2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل سپری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل سپری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 25×25 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانساختمانی2/525 × 25شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 25×25 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 25×25 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
قیمت پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 30×30 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانساختمانی330 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 30×30 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 40×40 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانساختمانی440 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 40×40 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران

قیمت پروفیل صنعتی فولاد صدرا تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 1/35 سایز 20×20 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانصنعتی1/3520 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 1/35 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 1/35 سایز 20×20 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 60×60 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانصنعتی2/560 × 60شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 60×60 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانصنعتی390 × 90شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانصنعتی4100 × 100شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانصنعتی4140 × 140شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران

قیمت پروفیل Z فولاد صدرا تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ2180شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری خرید پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ2180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ2180شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ2200شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ2200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ2200شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ2220شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ2220شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ2220شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5180شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
قیمت پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری خرید پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5180شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5200شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5200شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5220شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5220شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ2/5220شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ3180شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ3180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
قیمت پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ3180شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ3200شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ3200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ3200شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد صدرا تهرانZ3220شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانZ3220شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد صدرا تهرانZ3220شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد صدرا تهران

قیمت پروفیل ستونی فولاد صدرا تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانستونی2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل ستونی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانستونی2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل ستونی ضخامت 3 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانستونی3-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 3 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 3 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد صدرا تهرانستونی4-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 4 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 4 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد صدرا تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا