لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل فولاد تهران شرق

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل ساختمانی فولاد تهران شرق

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقسپری2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید پروفیل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل چهارچوبی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقچهارچوبی2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل چهارچوبی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل چهارچوبی ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل لنگه دری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقلنگه دری2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل لنگه دری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل لنگه دری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقسپری2-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل سپری ضخامت 2 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 10×20 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقساختمانی210 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 10×20 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل چارچوب فرانسوی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقچارچوب فرانسوی2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل چارچوب فرانسوی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل چارچوب فرانسوی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل چهارچوبی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقچهارچوبی2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل چهارچوبی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل چهارچوبی ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل لنگه دری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقلنگه دری2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل لنگه دری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل لنگه دری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل سپری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متریفولاد تهران شرقسپری2/5-شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل سپری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری خرید ل سپری ضخامت 2/5 سایز 0× شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 10×25 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقساختمانی2/510 × 25شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 10×25 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 10×25 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق

قیمت پروفیل صنعتی فولاد تهران شرق

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 1/5 سایز 20×20 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقصنعتی1/520 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 1/5 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 1/5 سایز 20×20 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 60×40 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقصنعتی2/560 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 60×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 60×40 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقصنعتی390 × 90شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقصنعتی4100 × 100شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق

قیمت پروفیل Z فولاد تهران شرق

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ2180شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ2180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ2180شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ2200شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ2200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ2200شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ2220شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ2220شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ2220شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ2/5180شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
قیمت پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ2/5180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری خرید پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ2/5180شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ2/5200شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ2/5200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ2/5200شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ2/5220شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ2/5220شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ2/5220شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 2/5 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ3180شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ3180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
قیمت پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ3180شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری خرید پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ3200شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ3200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ3200شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متریفولاد تهران شرقZ3220شاخه5 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 5 شاخه 5 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقZ3220شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 6 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متریفولاد تهران شرقZ3220شاخه7 متریکیلوگرمتماس نمودار ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری خرید ل Z ضخامت 3 سایز 7 شاخه 7 متری فولاد تهران شرق

قیمت پروفیل ستونی فولاد تهران شرق

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 140×140 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی5140 × 140شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 140×140 شاخه 6 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 140×140 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی5160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی5180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی6140 × 140شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی6160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی6180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی6200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی8140 × 140شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی8160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی8180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 6 متریفولاد تهران شرقستونی8200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 6 متری فولاد تهران شرق
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا