لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل مبلی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت پروفیل مبلی نورد صابری تهران نورد صابری تهران

قیمت پروفیل مبلی نورد صابری تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0/5 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/510 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل مبلی ضخامت 0/5 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل مبلی ضخامت 0/5 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/5 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/510 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/5 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/5 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/5 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/516 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/5 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/5 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/6 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/610 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/6 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/6 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/6 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/610 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/6 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/6 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/6 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/616 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/6 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/6 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/7 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/710 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/7 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/7 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/7 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/710 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/7 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/7 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/7 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/716 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/7 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/7 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/8 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/810 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/8 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/8 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
قیمت پروفیل مبلی ضخامت 0/8 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/810 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل مبلی ضخامت 0/8 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید پروفیل مبلی ضخامت 0/8 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/8 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/816 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/8 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/8 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/9 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/910 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/9 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/9 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/9 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/910 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/9 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/9 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 0/9 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی0/916 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 0/9 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 0/9 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی110 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی110 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی116 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1/25 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی1/2510 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1/25 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1/25 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1/25 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی1/2510 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1/25 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1/25 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
قیمت پروفیل مبلی ضخامت 1/25 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی1/2516 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل مبلی ضخامت 1/25 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید پروفیل مبلی ضخامت 1/25 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1/5 سایز 10×20 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی1/510 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1/5 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1/5 سایز 10×20 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1/5 سایز 10×10 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی1/510 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1/5 سایز 10×10 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1/5 سایز 10×10 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل مبلی ضخامت 1/5 سایز 16×16 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانمبلی1/516 × 16شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل مبلی ضخامت 1/5 سایز 16×16 شاخه 6 متری خرید ل مبلی ضخامت 1/5 سایز 16×16 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا