لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل صنعتی ایران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل صنعتی ایران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,899 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متریایرانصنعتی225 × 25شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی230 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی240 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی240 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متریایرانصنعتی250 × 50شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی250 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 60شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری ایران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متریایرانصنعتی270 × 70شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متریایرانصنعتی280 × 80شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی280 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متریایرانصنعتی290 × 90شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متریایرانصنعتی2100 × 100شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی2100 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری ایران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا