لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,600,800 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 67,124 دلار

بورس: 2,112,560

تمام سکه: 38,025,000 تومان

نیم سکه: 23,600,000 تومان

ربع سکه: 15,300,000 تومان

تتر: 59,060 تومان

یورو: 65,110 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل صنعتی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت پروفیل صنعتی ایران ایران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی نیکان پروفیل اصفهان نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد کالوپ تهران فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد پایا اصفهان فولاد پایا اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد پروفیل اصفهان فولاد پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی نورد صابری تهران نورد صابری تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد تهران شرق فولاد تهران شرق
قیمت پروفیل صنعتی کیان پرشیا تهران کیان پرشیا تهران
قیمت پروفیل صنعتی جهان پارس تهران جهان پارس تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد صدرا تهران فولاد صدرا تهران

قیمت پروفیل صنعتی ایران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۳١ - ١۶:۳۹

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,899 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متریایرانصنعتی225 × 25شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی230 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی240 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی240 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متریایرانصنعتی250 × 50شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی250 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 60شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری ایران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×20 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 20شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×20 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 30شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی260 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متریایرانصنعتی270 × 70شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متریایرانصنعتی280 × 80شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی280 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متریایرانصنعتی290 × 90شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متریایرانصنعتی2100 × 100شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری ایران
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متریایرانصنعتی2100 × 40شاخه6 متریکیلوگرم38,807 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری ایران

قیمت پروفیل صنعتی فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۳١ - ١۶:۳۹

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرم39,908 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 10شاخه6 متریکیلوگرم39,908 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 40شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×60 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی220 × 60شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×60 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی225 × 25شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×25 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×10 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی225 × 10شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×10 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 25×10 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×10 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 10شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×10 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×10 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 20شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 40شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×50 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 50شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×50 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×50 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×60 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی230 × 60شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×60 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی240 × 80شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی250 × 50شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی260 × 60شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی260 × 40شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 60×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی270 × 70شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 70×70 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی280 × 80شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی290 × 90شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 90×90 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی2100 × 100شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×100 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متریفولاد مبارکه اصفهانصنعتی2100 × 40شاخه6 متریکیلوگرم39,817 نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 100×40 شاخه 6 متری فولاد مبارکه اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۳١ - ١۶:۳۹

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی220 × 10شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی230 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی240 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
پروفیل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 30×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی2/530 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 30×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه

قیمت پروفیل صنعتی نیکان پروفیل اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۳١ - ١۶:۳۹

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی2/6135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی2/8135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی3135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی3/5135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی3/8135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی4135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی فولاد کالوپ تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۲/۳١ - ١۶:۳۹

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی3140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی3/5140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی4140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی4200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 150×250 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6150 × 250شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 150×250 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 150×250 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×260 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6180 × 260شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×260 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×260 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6220 × 220شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6300 × 100شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6300 × 300شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×260 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8180 × 260شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×260 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 180×260 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8220 × 220شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل صنعتی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید ل صنعتی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا