لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل صنعتی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی پرشین فولاد آریا پرشین فولاد آریا
قیمت پروفیل صنعتی نورد پروفیل ساوه نورد پروفیل ساوه
قیمت پروفیل صنعتی نیکان پروفیل اصفهان نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد کالوپ تهران فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد پروفیل آسیا فولاد پروفیل آسیا
قیمت پروفیل صنعتی فولاد پایا اصفهان فولاد پایا اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد پروفیل اصفهان فولاد پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد گستر حداد فولاد گستر حداد
قیمت پروفیل صنعتی نورد صابری تهران نورد صابری تهران
قیمت پروفیل صنعتی گل نرده صبا تهران گل نرده صبا تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد یاران تهران فولاد یاران تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد تهران شرق فولاد تهران شرق
قیمت پروفیل صنعتی کیان پرشیا تهران کیان پرشیا تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد میلاد یزد فولاد میلاد یزد
قیمت پروفیل صنعتی آریا صنعت دلیجان آریا صنعت دلیجان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد آپادانا اصفهان فولاد آپادانا اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی جهان پارس تهران جهان پارس تهران
قیمت پروفیل صنعتی آریا افق پاسارگاد آریا افق پاسارگاد
قیمت پروفیل صنعتی فولاد پروفیل مشهد فولاد پروفیل مشهد
قیمت پروفیل صنعتی فولاد امید البرز فولاد امید البرز
قیمت پروفیل صنعتی فولاد صدرا تهران فولاد صدرا تهران
قیمت پروفیل صنعتی فولاد صبح پارسیان فولاد صبح پارسیان
قیمت پروفیل صنعتی نوین پارسیان جنوب نوین پارسیان جنوب
قیمت پروفیل صنعتی فولاد برفیان آمل فولاد برفیان آمل
قیمت پروفیل صنعتی کیمیا پروفیل سیرجان کیمیا پروفیل سیرجان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد گستر آتنا فولاد گستر آتنا
قیمت پروفیل صنعتی مبتکران صبا اصفهان مبتکران صبا اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی فولاد موکریان آذربایجان فولاد موکریان آذربایجان

قیمت پروفیل صنعتی تعاونی فولاد علویجه

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی220 × 10شاخه6 متریکیلوگرم34,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×10 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرم34,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی230 × 20شاخه6 متریکیلوگرم34,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرم34,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی240 × 20شاخه6 متریکیلوگرم34,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرم34,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 30×20 شاخه 6 متریتعاونی فولاد علویجهصنعتی2/530 × 20شاخه6 متریکیلوگرم33,235 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 30×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2/5 سایز 30×20 شاخه 6 متری تعاونی فولاد علویجه

قیمت پروفیل صنعتی پرشین فولاد آریا

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریپرشین فولاد آریاصنعتی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرم33,235 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری پرشین فولاد آریا
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متریپرشین فولاد آریاصنعتی250 × 30شاخه6 متریکیلوگرم33,235 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری پرشین فولاد آریا
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متریپرشین فولاد آریاصنعتی280 × 40شاخه6 متریکیلوگرم33,235 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2 سایز 80×40 شاخه 6 متری پرشین فولاد آریا

قیمت پروفیل صنعتی نورد پروفیل ساوه

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 مترینورد پروفیل ساوهصنعتی2/6135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 متری نورد پروفیل ساوه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 مترینورد پروفیل ساوهصنعتی2/8135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری نورد پروفیل ساوه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 مترینورد پروفیل ساوهصنعتی3135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 متری نورد پروفیل ساوه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 مترینورد پروفیل ساوهصنعتی3/5135 × 135شاخه6 متریکیلوگرم31,250 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 متری نورد پروفیل ساوه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 مترینورد پروفیل ساوهصنعتی3/8135 × 135شاخه6 متریکیلوگرم31,250 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری نورد پروفیل ساوه
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 مترینورد پروفیل ساوهصنعتی4135 × 135شاخه6 متریکیلوگرم31,250 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 متری نورد پروفیل ساوه

قیمت پروفیل صنعتی نیکان پروفیل اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی2/6135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2/6 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی2/8135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 2/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی3135 × 135شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی3/5135 × 135شاخه6 متریکیلوگرم31,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی3/8135 × 135شاخه6 متریکیلوگرم31,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 مترینیکان پروفیل اصفهانصنعتی4135 × 135شاخه6 متریکیلوگرم31,150 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 6 متری نیکان پروفیل اصفهان

قیمت پروفیل صنعتی فولاد کالوپ تهران

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم35,320 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم35,320 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6180 × 180شاخه12 متریکیلوگرم35,320 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6200 × 200شاخه12 متریکیلوگرم35,320 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6300 × 100شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×100 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی6300 × 300شاخه12 متریکیلوگرم35,320 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم37,620 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی8250 × 150شاخه12 متریکیلوگرم37,620 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10100 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 100×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم37,620 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانصنعتی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرم37,620 نمودار پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید پروفیل صنعتی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا