لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل ستونی نورد صابری تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل ستونی نورد صابری تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی5160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی5180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 200×200 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی5200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 200×200 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی6160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی6180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی6200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی8160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی8180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی8200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 160×160 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی10160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 160×160 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی10180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی10200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 12 سایز 160×160 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی12160 × 160شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 12 سایز 160×160 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 12 سایز 160×160 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 12 سایز 180×180 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی12180 × 180شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 12 سایز 180×180 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 12 سایز 180×180 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پروفیل ستونی ضخامت 12 سایز 200×200 شاخه 6 مترینورد صابری تهرانستونی12200 × 200شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 12 سایز 200×200 شاخه 6 متری خرید ل ستونی ضخامت 12 سایز 200×200 شاخه 6 متری نورد صابری تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا