لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل ستونی فولاد کالوپ تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل ستونی فولاد کالوپ تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی3140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی4140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی4200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 4 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 180×100 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6180 × 100شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×100 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×100 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6220 × 220شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 220×220 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 260×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی6260 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 260×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 260×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 180×100 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8180 × 100شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×100 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×100 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8220 × 220شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 220×220 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 260×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی8260 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 260×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 260×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی10140 × 140شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی10180 × 180شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متریفولاد کالوپ تهرانستونی10250 × 150شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×150 شاخه 12 متری فولاد کالوپ تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا