لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,877,500 تومان

دلار: 57,656 تومان

بیتکوین: 51,263 دلار

بورس: 2,050,176

تمام سکه: 31,695,000 تومان

نیم سکه: 18,800,000 تومان

ربع سکه: 11,800,000 تومان

تتر: 57,615 تومان

یورو: 62,497 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل ستونی ایران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل ستونی ایران

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:١۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 2/5 سایز 120×120 شاخه 12 متریایرانستونی2/5120 × 120شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 2/5 سایز 120×120 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 2/5 سایز 120×120 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 2/5 سایز 135×135 شاخه 12 متریایرانستونی2/5135 × 135شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 2/5 سایز 135×135 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 2/5 سایز 135×135 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 3 سایز 120×120 شاخه 12 متریایرانستونی3120 × 120شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 3 سایز 120×120 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 3 سایز 120×120 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 12 متریایرانستونی3135 × 135شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 3 سایز 135×135 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 3/5 سایز 100×100 شاخه 12 متریایرانستونی3/5100 × 100شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 3/5 سایز 100×100 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 3/5 سایز 100×100 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 3/5 سایز 120×120 شاخه 12 متریایرانستونی3/5120 × 120شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 3/5 سایز 120×120 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 3/5 سایز 120×120 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 12 متریایرانستونی3/5135 × 135شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 3/5 سایز 135×135 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 12 متریایرانستونی3/8135 × 135شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 3/8 سایز 135×135 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 12 متریایرانستونی4100 × 100شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 4 سایز 100×100 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 120×120 شاخه 12 متریایرانستونی4120 × 120شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 4 سایز 120×120 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 4 سایز 120×120 شاخه 12 متری ایران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 12 متریایرانستونی4135 × 135شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 4 سایز 135×135 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 100×100 شاخه 12 متریایرانستونی5100 × 100شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 100×100 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 100×100 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 135×135 شاخه 12 متریایرانستونی5135 × 135شاخه12 متریکیلوگرم35,963 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 135×135 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 135×135 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 140×140 شاخه 12 متریایرانستونی5140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 140×140 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 12 متریایرانستونی5160 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 160×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 12 متریایرانستونی5180 × 180شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 180×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 200×200 شاخه 12 متریایرانستونی5200 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 200×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 200×160 شاخه 12 متریایرانستونی5200 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 200×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 200×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 250×250 شاخه 12 متریایرانستونی5250 × 250شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 250×250 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 250×250 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 250×160 شاخه 12 متریایرانستونی5250 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 250×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 250×160 شاخه 12 متری ایران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 250×180 شاخه 12 متریایرانستونی5250 × 180شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 250×180 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 250×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 250×200 شاخه 12 متریایرانستونی5250 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 250×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 250×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 300×300 شاخه 12 متریایرانستونی5300 × 300شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 300×300 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 300×160 شاخه 12 متریایرانستونی5300 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 300×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 300×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 300×200 شاخه 12 متریایرانستونی5300 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 300×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 300×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 5 سایز 400×200 شاخه 12 متریایرانستونی5400 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 5 سایز 400×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 5 سایز 400×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متریایرانستونی6140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 140×140 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 12 متریایرانستونی6160 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 160×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متریایرانستونی6180 × 180شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 180×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متریایرانستونی6200 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 200×200 شاخه 12 متری ایران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×160 شاخه 12 متریایرانستونی6200 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×160 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 200×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 250×250 شاخه 12 متریایرانستونی6250 × 250شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×250 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×250 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 250×160 شاخه 12 متریایرانستونی6250 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 250×180 شاخه 12 متریایرانستونی6250 × 180شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 250×200 شاخه 12 متریایرانستونی6250 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 250×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متریایرانستونی6300 × 300شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 300×300 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 300×160 شاخه 12 متریایرانستونی6300 × 160شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 300×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 300×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 300×200 شاخه 12 متریایرانستونی6300 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 300×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 300×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 6 سایز 400×200 شاخه 12 متریایرانستونی6400 × 200شاخه12 متریکیلوگرم42,294 نمودار ل ستونی ضخامت 6 سایز 400×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 6 سایز 400×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متریایرانستونی8140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 140×140 شاخه 12 متری ایران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 12 متریایرانستونی8160 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 160×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متریایرانستونی8180 × 180شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 180×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متریایرانستونی8200 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 200×160 شاخه 12 متریایرانستونی8200 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 200×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 250×250 شاخه 12 متریایرانستونی8250 × 250شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×250 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×250 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 250×160 شاخه 12 متریایرانستونی8250 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 250×180 شاخه 12 متریایرانستونی8250 × 180شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 250×200 شاخه 12 متریایرانستونی8250 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 250×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 300×300 شاخه 12 متریایرانستونی8300 × 300شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 300×300 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 300×160 شاخه 12 متریایرانستونی8300 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 300×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 300×160 شاخه 12 متری ایران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 300×200 شاخه 12 متریایرانستونی8300 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 300×200 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 300×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 8 سایز 400×200 شاخه 12 متریایرانستونی8400 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 8 سایز 400×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 8 سایز 400×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متریایرانستونی10140 × 140شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 140×140 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 160×160 شاخه 12 متریایرانستونی10160 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 160×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 160×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متریایرانستونی10180 × 180شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 180×180 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متریایرانستونی10200 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 200×160 شاخه 12 متریایرانستونی10200 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 200×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×250 شاخه 12 متریایرانستونی10250 × 250شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 250×250 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 250×250 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×160 شاخه 12 متریایرانستونی10250 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 250×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 250×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×180 شاخه 12 متریایرانستونی10250 × 180شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 250×180 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 250×180 شاخه 12 متری ایران
قیمت پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×200 شاخه 12 متریایرانستونی10250 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×200 شاخه 12 متری خرید پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 250×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 300×300 شاخه 12 متریایرانستونی10300 × 300شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 300×300 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 300×300 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 300×160 شاخه 12 متریایرانستونی10300 × 160شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 300×160 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 300×160 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 300×200 شاخه 12 متریایرانستونی10300 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 300×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 300×200 شاخه 12 متری ایران
پروفیل ستونی ضخامت 10 سایز 400×200 شاخه 12 متریایرانستونی10400 × 200شاخه12 متریکیلوگرم44,128 نمودار ل ستونی ضخامت 10 سایز 400×200 شاخه 12 متری خرید ل ستونی ضخامت 10 سایز 400×200 شاخه 12 متری ایران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا