لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت پروفیل ساختمانی تهران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت پروفیل ساختمانی تهران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامتسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 10×20 شاخه 6 متریتهرانساختمانی210 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 10×20 شاخه 6 متری خرید پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 10×20 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متریتهرانساختمانی220 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×20 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×30 شاخه 6 متریتهرانساختمانی220 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×30 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 20×30 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متریتهرانساختمانی230 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 30×30 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متریتهرانساختمانی240 × 20شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×20 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متریتهرانساختمانی240 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×40 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متریتهرانساختمانی240 × 80شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 40×80 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متریتهرانساختمانی250 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 50×30 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متریتهرانساختمانی250 × 50شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 50×50 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متریتهرانساختمانی260 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 60×30 شاخه 6 متری تهران
قیمت پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متریتهرانساختمانی260 × 60شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 60×60 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متریتهرانساختمانی280 × 80شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2 سایز 80×80 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 40×40 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/540 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 40×40 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 40×40 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 50×30 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/550 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 50×30 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 50×30 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 50×50 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/550 × 50شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 50×50 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 60×30 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/560 × 30شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 60×30 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 60×30 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 60×60 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/560 × 60شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 60×60 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 70×70 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/570 × 70شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 70×70 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 80×40 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/580 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 80×40 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 80×40 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 80×80 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/580 × 80شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 80×80 شاخه 6 متری تهران
قیمت پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 90×90 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/590 × 90شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 90×90 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 100×100 شاخه 6 متریتهرانساختمانی2/5100 × 100شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 2/5 سایز 100×100 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 50×50 شاخه 6 متریتهرانساختمانی350 × 50شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 50×50 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 50×50 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 60×60 شاخه 6 متریتهرانساختمانی360 × 60شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 60×60 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 70×70 شاخه 6 متریتهرانساختمانی370 × 70شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 70×70 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 80×80 شاخه 6 متریتهرانساختمانی380 × 80شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 80×80 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 80×80 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متریتهرانساختمانی390 × 90شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 90×90 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 100×100 شاخه 6 متریتهرانساختمانی3100 × 100شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 100×100 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 100×100 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 120×120 شاخه 6 متریتهرانساختمانی3120 × 120شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 120×120 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 120×120 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 6 متریتهرانساختمانی3140 × 140شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 3 سایز 140×140 شاخه 6 متری تهران
قیمت پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 60×100 شاخه 6 متریتهرانساختمانی460 × 100شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 60×100 شاخه 6 متری خرید پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 60×100 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 60×60 شاخه 6 متریتهرانساختمانی460 × 60شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 60×60 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 60×60 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 70×70 شاخه 6 متریتهرانساختمانی470 × 70شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 70×70 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 70×70 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 80×40 شاخه 6 متریتهرانساختمانی480 × 40شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 80×40 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 80×40 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 80×60 شاخه 6 متریتهرانساختمانی480 × 60شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 80×60 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 80×60 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 90×90 شاخه 6 متریتهرانساختمانی490 × 90شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 90×90 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 90×90 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 100×50 شاخه 6 متریتهرانساختمانی4100 × 50شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 100×50 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 100×50 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 120×120 شاخه 6 متریتهرانساختمانی4120 × 120شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 120×120 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 120×120 شاخه 6 متری تهران
پروفیل ساختمانی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 6 متریتهرانساختمانی4140 × 140شاخه6 متریکیلوگرمتماس نمودار ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 6 متری خرید ل ساختمانی ضخامت 4 سایز 140×140 شاخه 6 متری تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا