لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق 304L

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق استیل 304L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/3304Lعرض 1کیلوگرم181,820 نمودار ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/3304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/4304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/4304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/4304L2 × 1کیلوگرم181,820 نمودار ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/4304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/5304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/6304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/6304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/6304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/6304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/7304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/7304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22وارداتیشیتاستیل0/7304L2/44 × 1/22کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22 خرید ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/8304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/8304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/8304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/8304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/9304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/9304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل1304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل1/25304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1/25304Lعرض 1/25کیلوگرم173,640 نمودار ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/25304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/25304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1/5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل2304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2304L2/5 × 1/25کیلوگرم168,180 نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل2/5304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل2/5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2/5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2/5304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل3304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل3304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل3304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل3304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل4304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل4304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل4304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل4304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل5304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل6304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل6304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل6304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل8304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل10304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل10304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل12304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل15304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل15304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6وارداتیشیتاستیل20304L2 × 6کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6 304L
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا