لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق نورد آلومینیوم اراک

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/3-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/4-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/4-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/5-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/6-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/7-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/7-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/7-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/8-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/8-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/8-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم1-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1/5-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1/6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2-2/25 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2/5-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم3-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم4-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم4-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا