لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,029,200 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,228 دلار

بورس: 2,140,174

تمام سکه: 33,305,000 تومان

نیم سکه: 19,700,000 تومان

ربع سکه: 12,700,000 تومان

تتر: 60,350 تومان

یورو: 65,234 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق نورد آلومینیوم اراک

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/١۴ - ١۴:۳

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/3-عرض 1کیلوگرم197,250 نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/3-2 × 1کیلوگرم197,250 نمودار لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/3-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/4-عرض 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/4-2 × 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/4-2/5 × 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/5-عرض 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/5-عرض 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/5-2 × 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/5-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/6-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/7-عرض 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/7-عرض 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/7-2/5 × 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/8-عرض 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/8-عرض 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/8-2 × 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم1-عرض 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1-2 × 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1-2/5 × 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1/5-2/5 × 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1/6-2 × 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم2-عرض 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2-2 × 1کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2-2/25 × 1/25کیلوگرم194,500 نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2/5-2/5 × 1/25کیلوگرم194,960 نمودار لومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم3-2 × 1کیلوگرم195,420 نمودار لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم3-2/5 × 1/25کیلوگرم195,420 نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم4-2 × 1کیلوگرم195,420 نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم4-2/5 × 1/25کیلوگرم195,420 نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا