لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق مجتمع فولاد گیلان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه2ST37عرض 1کیلوگرم33,945 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه2ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2ST371/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه2/5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2/5ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه3ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5مجتمع فولاد گیلانرولسیاه3ST37عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه4ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه4ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه4ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه4ST371/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5مجتمع فولاد گیلانرولسیاه4ST37عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 خرید یاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه5ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه6ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه6ST37عرض 1کیلوگرم31,284 نمودار یاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه6ST371/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه6ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه6ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه8ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه8ST37عرض 1کیلوگرم31,284 نمودار یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه8ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه8ST371/25 × 6کیلوگرم33,360 نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه8ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه10ST371 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه10ST37عرض 1کیلوگرم31,284 نمودار یاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه10ST371/25 × 6کیلوگرم33,360 نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه10ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه10ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه12ST371 × 2کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه12ST37عرض 1کیلوگرم31,284 نمودار یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1 خرید یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه12ST371/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه12ST371/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه12ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 خرید یاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان

قیمت ورق روغنی مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/2ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/2ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان

قیمت ورق آجدار مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار2/5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 خرید جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 3 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار3-2/5 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 4 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار4-1 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار4-1/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 6 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا