لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق فولاد کاویان اهواز

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST371/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST521/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST521/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST371/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST521/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST371/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST521/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST371/25 × 6کیلوگرم30,183 نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST521/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST521/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST371/5 × 6کیلوگرم33,486 نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST521/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST371/25 × 6کیلوگرم27,706 نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST371/5 × 6کیلوگرم27,798 نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST522 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST371/25 × 6کیلوگرم27,730 نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST521/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST371/5 × 6کیلوگرم27,910 نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST522 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST371/25 × 6کیلوگرم28,899 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST521/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST371/5 × 6کیلوگرم28,899 نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST522 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST521/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST371/25 × 6کیلوگرم29,357 نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST371/5 × 6کیلوگرم29,357 نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST522 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST521/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST371/25 × 6کیلوگرم29,357 نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST522 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST372 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا