لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق فولاد اکسین خوزستان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST372 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST372 × 12کیلوگرم40,410 نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST522 × 6کیلوگرم48,807 نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST522 × 12کیلوگرم48,807 نمودار یاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST372 × 6کیلوگرم37,360 نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST372 × 12کیلوگرم38,270 نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST522 × 6کیلوگرم44,495 نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST522 × 12کیلوگرم44,495 نمودار یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST372 × 6کیلوگرم34,403 نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST372 × 12کیلوگرم35,360 نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST522 × 6کیلوگرم42,661 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST522 × 12کیلوگرم42,661 نمودار یاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST372 × 6کیلوگرم35,321 نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST372 × 12کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST522 × 6کیلوگرم42,202 نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST522 × 12کیلوگرم42,202 نمودار یاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST522 × 6کیلوگرم37,706 نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST522 × 12کیلوگرم37,706 نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST372 × 6کیلوگرم31,651 نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST372 × 12کیلوگرم32,110 نمودار یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST372 × 6کیلوگرم31,651 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST372 × 12کیلوگرم31,230 نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST522 × 6کیلوگرم37,706 نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST522 × 12کیلوگرم37,706 نمودار یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST372 × 6کیلوگرم31,651 نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST372 × 12کیلوگرم32,110 نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST522 × 6کیلوگرم39,083 نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST522 × 12کیلوگرم39,083 نمودار یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST372 × 6کیلوگرم31,192 نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST372 × 12کیلوگرم32,110 نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST522 × 6کیلوگرم38,532 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST522 × 12کیلوگرم38,532 نمودار یاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST372 × 6کیلوگرم32,110 نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST372 × 12کیلوگرم32,568 نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST522 × 6کیلوگرم36,881 نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST522 × 12کیلوگرم36,881 نمودار یاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST372 × 6کیلوگرم29,820 نمودار یاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST372 × 12کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST522 × 6کیلوگرم36,422 نمودار یاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST522 × 12کیلوگرم36,422 نمودار یاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST372 × 6کیلوگرم31,467 نمودار ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST372 × 12کیلوگرم31,467 نمودار یاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST522 × 6کیلوگرم31,467 نمودار یاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST522 × 12کیلوگرم31,467 نمودار یاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST372 × 6کیلوگرم34,450 نمودار یاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST372 × 12کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST522 × 6کیلوگرم36,881 نمودار یاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST522 × 12کیلوگرم36,881 نمودار یاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST372 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST372 × 12کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST522 × 6کیلوگرم34,862 نمودار ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST522 × 12کیلوگرم34,862 نمودار یاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST372 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST372 × 12کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST522 × 6کیلوگرم36,514 نمودار یاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST522 × 12کیلوگرم36,514 نمودار یاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید یاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه90ST372 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 90 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 90 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه90ST522 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 90 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 90 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه100ST372 × 6کیلوگرمتماس نمودار یاه ضخامت 100 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 100 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه100ST522 × 6کیلوگرم35,321 نمودار یاه ضخامت 100 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید یاه ضخامت 100 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا