لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,877,500 تومان

دلار: 57,656 تومان

بیتکوین: 51,263 دلار

بورس: 2,050,176

تمام سکه: 31,695,000 تومان

نیم سکه: 18,800,000 تومان

ربع سکه: 11,800,000 تومان

تتر: 57,615 تومان

یورو: 62,497 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق گالوانیزه چین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق گالوانیزه چین

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:١۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/14 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/14-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/14 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/14 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/14 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/14-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/14 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/14 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/2-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/22-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/22-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/25-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/25-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/35-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/35-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1چینرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1چینرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1چینرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1چینرولگالوانیزه3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 4 رول عرض 1چینرولگالوانیزه4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 4 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 4 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 4 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 5 رول عرض 1چینرولگالوانیزه5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 5 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 5 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 5 رول عرض 1/25 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 6 رول عرض 1چینرولگالوانیزه6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 6 رول عرض 1 چین
ورق گالوانیزه ضخامت 6 رول عرض 1/25چینرولگالوانیزه6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 6 رول عرض 1/25 چین
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا