لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم46,450 نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرم46,450 نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/48-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/48-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم44,550 نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم44,220 نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم42,661 نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم42,936 نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم40,367 نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم40,367 نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم39,450 نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم40,367 نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم39,450 نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم40,367 نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم40,183 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم40,183 نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/1-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم39,450 نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم39,908 نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم43,730 نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم43,730 نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم47,820 نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم47,820 نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرم58,270 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرم58,270 نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا