لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق گالوانیزه مجتمع فولاد دشتستان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق گالوانیزه مجتمع فولاد دشتستان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/2-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/2 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/22-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/22-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/22 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/25-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/25-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/25 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/35-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/35-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/37 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/37-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/37 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/37 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/37 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/37-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/37 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/37 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/38 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/38-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/38 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/38 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/38 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/38-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/38 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/38 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/47 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/47-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/47 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/47 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/47 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/47-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/47 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/47 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/48-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/48-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/58-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/58-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/68 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/68-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/68 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/68 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/68 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/68-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/68 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/68 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد دشتستان
ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25مجتمع فولاد دشتستانرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید الوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد دشتستان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا