لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق گالوانیزه

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهار محال تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه نورد لوله سمنان نورد لوله سمنان
قیمت ورق گالوانیزه روی اندود کاوه روی اندود کاوه
قیمت ورق گالوانیزه چین چین
قیمت ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز فولاد شهریار تبریز
قیمت ورق گالوانیزه مجتمع فولاد دشتستان مجتمع فولاد دشتستان

قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم48,899 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم40,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/58-عرض 1کیلوگرم43,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/58-عرض 1/25کیلوگرم43,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/58 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم25,596 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم25,596 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم25,412 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم25,412 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم43,945 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم43,486 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم43,945 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم43,486 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم43,945 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم43,486 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم42,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم42,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم33,950 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم33,950 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهار محال

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/18-عرض 1کیلوگرم47,155 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/18-عرض 1/25کیلوگرم47,155 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/18 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم44,220 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرم43,761 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/42-عرض 1کیلوگرم47,150 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/42-عرض 1/25کیلوگرم47,150 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/42 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرم47,150 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرم43,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم39,800 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم39,800 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرم43,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرم43,098 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم38,807 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم38,900 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم35,780 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم36,239 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/2-عرض 1کیلوگرم36,605 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/2-عرض 1/25کیلوگرم36,605 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم35,780 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم35,780 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1تاراز چهار محالرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم36,300 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 تاراز چهار محال
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25تاراز چهار محالرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم36,300 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 تاراز چهار محال

قیمت ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم44,220 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرم44,037 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرم47,154 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرم47,150 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم39,900 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم39,900 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم38,807 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم39,000 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم36,697 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم35,780 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم35,321 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم35,780 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم35,780 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1خودرو شهرکردرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم36,400 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خودرو شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25خودرو شهرکردرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم36,400 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خودرو شهرکرد

قیمت ورق گالوانیزه امیر کبیر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرم51,009 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرم52,660 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/35-عرض 1کیلوگرم5,606 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/35-عرض 1/25کیلوگرم52,250 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/35 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم47,064 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرم45,779 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرم46,880 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرم43,669 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم44,037 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم40,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرم41,300 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرم40,800 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم41,000 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم40,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم36,697 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم36,147 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1/2-عرض 1کیلوگرم39,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1/2-عرض 1/25کیلوگرم39,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم35,963 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم36,239 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 امیر کبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25امیر کبیر کاشانرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرم42,100 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 امیر کبیر کاشان

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/3-عرض 1کیلوگرم49,800 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/3-عرض 1/25کیلوگرم49,800 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/4-عرض 1کیلوگرم44,770 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/4-عرض 1/25کیلوگرم44,770 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/45-عرض 1کیلوگرم46,422 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/45-عرض 1/25کیلوگرم46,422 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/45 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/48-عرض 1کیلوگرم46,422 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/48-عرض 1/25کیلوگرم46,422 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/48 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/5-عرض 1کیلوگرم39,450 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/5-عرض 1/25کیلوگرم40,000 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/55-عرض 1کیلوگرم43,400 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/55-عرض 1/25کیلوگرم43,400 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/55 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/6-عرض 1کیلوگرم37,706 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/6-عرض 1/25کیلوگرم37,890 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/7-عرض 1کیلوگرم37,247 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/7-عرض 1/25کیلوگرم36,788 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/8-عرض 1کیلوگرم36,300 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/8-عرض 1/25کیلوگرم36,300 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/9-عرض 1کیلوگرم36,055 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه0/9-عرض 1/25کیلوگرم36,055 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1-عرض 1کیلوگرم36,238 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1-عرض 1/25کیلوگرم36,238 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/1-عرض 1کیلوگرم38,800 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/1-عرض 1/25کیلوگرم38,799 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/1 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/25-عرض 1کیلوگرم36,200 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/25-عرض 1/25کیلوگرم36,300 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/5-عرض 1کیلوگرم36,400 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه1/5-عرض 1/25کیلوگرم36,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2-عرض 1کیلوگرم36,500 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2-عرض 1/25کیلوگرم36,400 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2/5-عرض 1کیلوگرم40,366 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه2/5-عرض 1/25کیلوگرم40,366 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولگالوانیزه3-عرض 1کیلوگرم46,972 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولگالوانیزه3-عرض 1/25کیلوگرم46,972 نمودار ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25 خرید ورق گالوانیزه ضخامت 3 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا