لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه نورد لوله اهواز

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه نورد لوله اهواز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه2ST37عرض 0/6کیلوگرم29,840 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/2 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه2/2ST37عرض 0/6کیلوگرم29,840 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/2 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 2/2 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/35 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه2/35ST37عرض 0/6کیلوگرم27,600 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/35 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 2/35 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه2/5ST37عرض 0/6کیلوگرم30,117 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/8 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه2/8ST37عرض 0/6کیلوگرم29,841 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/8 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 2/8 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه3ST37عرض 0/6کیلوگرم29,841 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 3/2 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه3/2ST37عرض 0/6کیلوگرم27,000 نمودار ورق سیاه ضخامت 3/2 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 3/2 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه3/5ST37عرض 0/6کیلوگرم29,900 نمودار ورق سیاه ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 3/8 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه3/8ST37عرض 0/6کیلوگرم27,000 نمودار ورق سیاه ضخامت 3/8 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 3/8 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه4ST37عرض 0/6کیلوگرم27,000 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه8ST37عرض 0/6کیلوگرم27,000 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه10ST37عرض 0/6کیلوگرم27,000 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 0/6نورد لوله اهوازرولسیاه12ST37عرض 0/6کیلوگرم26,999 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 0/6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 0/6 نورد لوله اهواز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا