لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه2ST37عرض 1کیلوگرم30,459 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2ST371 × 2کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه2ST37عرض 1/25کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2ST371/25 × 2/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2ST371/25 × 6کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه2/5ST37عرض 1کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه2/5ST371 × 2کیلوگرم31,720 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه3ST371 × 2کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5مجتمع فولاد گیلانرولسیاه3ST37عرض 1/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه4ST37عرض 1کیلوگرم26,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه4ST371 × 2کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه4ST371/25 × 2/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه4ST371/25 × 6کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5مجتمع فولاد گیلانرولسیاه4ST37عرض 1/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه5ST37عرض 1کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه5ST371 × 2کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه6ST371 × 2کیلوگرم30,110 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه6ST37عرض 1کیلوگرم27,310 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه6ST371/25 × 6کیلوگرم29,650 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه6ST371/25 × 2/5کیلوگرم29,650 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه6ST37عرض 1/25کیلوگرم29,908 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه8ST371 × 2کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه8ST37عرض 1کیلوگرم27,310 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه8ST371/25 × 2/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه8ST371/25 × 6کیلوگرم29,630 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه8ST37عرض 1/25کیلوگرم29,908 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه10ST371 × 6کیلوگرم27,800 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه10ST37عرض 1کیلوگرم27,310 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه10ST371/25 × 6کیلوگرم28,350 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه10ST371/25 × 2/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه10ST37عرض 1/25کیلوگرم28,260 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1 × 2مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه12ST371 × 2کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1 × 2 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولسیاه12ST37عرض 1کیلوگرم28,260 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه12ST371/25 × 6کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5مجتمع فولاد گیلانشیتسیاه12ST371/25 × 2/5کیلوگرم27,710 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولسیاه12ST37عرض 1/25کیلوگرم28,260 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا