لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد کاویان اهواز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST371/25 × 6کیلوگرم27,706 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST521/25 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST371/5 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه10ST521/5 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST371/25 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST521/25 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST371/5 × 6کیلوگرم29,816 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه12ST521/5 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST371/25 × 6کیلوگرم26,880 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST521/25 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST521/5 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه15ST371/5 × 6کیلوگرم29,817 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST521/25 × 6کیلوگرم30,100 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST371/25 × 6کیلوگرم23,620 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST371/5 × 6کیلوگرم25,510 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه20ST522 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST371/25 × 6کیلوگرم23,620 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST521/5 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST371/5 × 6کیلوگرم25,510 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه25ST522 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST371/25 × 6کیلوگرم23,620 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST521/5 × 6کیلوگرم31,900 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST371/5 × 6کیلوگرم25,510 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه30ST522 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST521/25 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST371/25 × 6کیلوگرم23,620 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST371/5 × 6کیلوگرم25,510 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه35ST522 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST521/25 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 1/25 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST371/25 × 6کیلوگرم23,620 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 1/25 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST522 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد کاویان اهوازشیتسیاه40ST372 × 6کیلوگرم26,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد کاویان اهواز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا