لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه2ST371 × 2کیلوگرم35,688 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه2ST371/25 × 2/5کیلوگرم34,404 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1/25کیلوگرم32,385 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه2/5ST371 × 2کیلوگرم32,500 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1کیلوگرم32,600 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه2/5ST371/25 × 2/5کیلوگرم32,500 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1/25کیلوگرم31,651 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه3ST371 × 2کیلوگرم35,229 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1کیلوگرم33,170 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه3ST371/25 × 2/5کیلوگرم34,587 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1/25کیلوگرم32,294 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه3ST371/5 × 6کیلوگرم34,128 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1/5کیلوگرم33,670 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1کیلوگرم33,350 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه4ST371/25 × 2/5کیلوگرم33,348 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1/25کیلوگرم32,385 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه4ST521/5 × 6کیلوگرم34,587 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه4ST52عرض 1/5کیلوگرم34,954 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه4ST371/5 × 6کیلوگرم33,945 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1/5کیلوگرم32,568 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1کیلوگرم33,260 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه5ST371/25 × 2/5کیلوگرم31,950 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1/25کیلوگرم31,284 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه5ST521/5 × 6کیلوگرم31,950 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه5ST52عرض 1/5کیلوگرم34,862 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه5ST371/5 × 6کیلوگرم33,761 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1/5کیلوگرم33,394 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1کیلوگرم33,310 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1/25کیلوگرم32,980 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه6ST521/5 × 6کیلوگرم34,800 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه6ST52عرض 1/5کیلوگرم35,688 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه6ST371/5 × 6کیلوگرم33,853 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1/5کیلوگرم33,394 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه8ST521/5 × 6کیلوگرم35,600 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه8ST52عرض 1/5کیلوگرم35,780 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه8ST371/5 × 6کیلوگرم34,000 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه8ST37عرض 1/5کیلوگرم33,853 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه10ST37عرض 1/5کیلوگرم32,018 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه10ST521/5 × 6کیلوگرم34,600 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه10ST52عرض 1/5کیلوگرم35,046 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه10ST371/5 × 6کیلوگرم32,385 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه12ST37عرض 1/5کیلوگرم31,743 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه12ST521/5 × 6کیلوگرم34,600 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه12ST52عرض 1/5کیلوگرم34,771 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه12ST371/5 × 6کیلوگرم32,201 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه15ST371/5 × 6کیلوگرم32,385 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه15ST37عرض 1/5کیلوگرم28,260 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه15ST521/5 × 6کیلوگرم33,800 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 1/5 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 رول ST52 عرض 1/5فولاد مبارکه اصفهانرولسیاه15ST52عرض 1/5کیلوگرم34,404 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 رول ST52 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 15 رول ST52 عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه20ST521 × 6کیلوگرم32,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 1 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه25ST521 × 6کیلوگرم32,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 1 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه30ST521 × 6کیلوگرم32,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 1 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1 × 6فولاد مبارکه اصفهانشیتسیاه35ST521 × 6کیلوگرم32,010 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 1 × 6 فولاد مبارکه اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا