لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه فولاد سبا اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد سبا اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1کیلوگرم33,853 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2ST371 × 2کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1/25کیلوگرم32,027 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2ST371/25 × 2/5کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه2ST37عرض 1/5کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2ST371/5 × 6کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 2 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2/5ST371 × 2کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1/25کیلوگرم31,560 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2/5ST371/25 × 2/5کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه2/5ST37عرض 1/5کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه2/5ST371/5 × 6کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه3ST371 × 2کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1/25کیلوگرم32,202 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه3ST371/25 × 2/5کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه3ST37عرض 1/5کیلوگرم33,577 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه3ST371/5 × 6کیلوگرم31,890 نمودار ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 3 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه4ST371 × 2کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1/25کیلوگرم32,385 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه4ST371/25 × 2/5کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه4ST37عرض 1/5کیلوگرم32,110 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه4ST371/5 × 6کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 4 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1فولاد سبا اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2فولاد سبا اصفهانشیتسیاه5ST371 × 2کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1 × 2 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1/25کیلوگرم30,825 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه5ST371/25 × 2/5کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه5ST37عرض 1/5کیلوگرم32,018 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه5ST371/5 × 6کیلوگرم31,860 نمودار ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 5 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1/25کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه6ST371/25 × 2/5کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه6ST37عرض 1/5کیلوگرم33,303 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 6 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه6ST371/5 × 6کیلوگرم33,853 نمودار ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 6 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه8ST37عرض 1/25کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه8ST371/25 × 2/5کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه8ST37عرض 1/5کیلوگرم33,853 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 8 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه8ST371/5 × 6کیلوگرم34,495 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه10ST37عرض 1/25کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه10ST371/25 × 2/5کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه10ST371/5 × 6کیلوگرم32,935 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه10ST37عرض 1/5کیلوگرم31,835 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 10 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه12ST37عرض 1/25کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه12ST371/25 × 2/5کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه12ST371/5 × 6کیلوگرم32,201 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه12ST37عرض 1/5کیلوگرم31,468 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 12 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/25فولاد سبا اصفهانرولسیاه15ST37عرض 1/25کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/25 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5فولاد سبا اصفهانشیتسیاه15ST371/25 × 2/5کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/25 × 2/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5فولاد سبا اصفهانرولسیاه15ST37عرض 1/5کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5 خرید ورق سیاه ضخامت 15 رول ST37 عرض 1/5 فولاد سبا اصفهان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6فولاد سبا اصفهانشیتسیاه15ST371/5 × 6کیلوگرم32,870 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 1/5 × 6 فولاد سبا اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا