لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST372 × 6کیلوگرم36,147 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST372 × 12کیلوگرم35,410 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST522 × 6کیلوگرم37,798 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه8ST522 × 12کیلوگرم37,798 نمودار ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 8 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST372 × 6کیلوگرم30,734 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST372 × 12کیلوگرم32,155 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST522 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه10ST522 × 12کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 10 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST372 × 6کیلوگرم30,826 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST372 × 12کیلوگرم32,155 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST522 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه12ST522 × 12کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 12 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST372 × 6کیلوگرم30,734 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST372 × 12کیلوگرم34,895 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST522 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه15ST522 × 12کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 15 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST522 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST522 × 12کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST372 × 6کیلوگرم28,715 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه20ST372 × 12کیلوگرم28,715 نمودار ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 20 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST372 × 6کیلوگرم27,982 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST372 × 12کیلوگرم29,449 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST522 × 6کیلوگرم31,651 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه25ST522 × 12کیلوگرم31,651 نمودار ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 25 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST372 × 6کیلوگرم28,991 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST372 × 12کیلوگرم29,357 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST522 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه30ST522 × 12کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 30 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST372 × 6کیلوگرم28,899 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST372 × 12کیلوگرم30,091 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST522 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه35ST522 × 12کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 35 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST372 × 6کیلوگرم28,440 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST372 × 12کیلوگرم29,357 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST522 × 6کیلوگرم32,661 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه40ST522 × 12کیلوگرم32,661 نمودار ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 40 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST372 × 6کیلوگرم27,070 نمودار ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST372 × 12کیلوگرم31,050 نمودار ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST522 × 6کیلوگرم35,780 نمودار ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه45ST522 × 12کیلوگرم35,780 نمودار ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 45 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST372 × 6کیلوگرم28,899 نمودار ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST372 × 12کیلوگرم28,899 نمودار ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST522 × 6کیلوگرم28,899 نمودار ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه50ST522 × 12کیلوگرم28,899 نمودار ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 50 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST372 × 6کیلوگرم31,468 نمودار ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST372 × 12کیلوگرم31,468 نمودار ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST522 × 6کیلوگرم33,211 نمودار ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه60ST522 × 12کیلوگرم33,211 نمودار ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 60 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST372 × 6کیلوگرم31,009 نمودار ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST372 × 12کیلوگرم31,009 نمودار ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST522 × 6کیلوگرم33,211 نمودار ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه70ST522 × 12کیلوگرم33,211 نمودار ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 70 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST372 × 6کیلوگرم32,844 نمودار ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST372 × 12کیلوگرم32,844 نمودار ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST37 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST522 × 6کیلوگرم33,028 نمودار ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 12فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه80ST522 × 12کیلوگرم33,028 نمودار ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 12 خرید ورق سیاه ضخامت 80 شیت ST52 سایز 2 × 12 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه90ST372 × 6کیلوگرم32,752 نمودار ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه90ST522 × 6کیلوگرم34,950 نمودار ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 90 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST37 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه100ST372 × 6کیلوگرم32,569 نمودار ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST37 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST37 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
قیمت ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST52 سایز 2 × 6فولاد اکسین خوزستانشیتسیاه100ST522 × 6کیلوگرم33,028 نمودار ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST52 سایز 2 × 6 خرید ورق سیاه ضخامت 100 شیت ST52 سایز 2 × 6 فولاد اکسین خوزستان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا