لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,877,500 تومان

دلار: 57,656 تومان

بیتکوین: 51,263 دلار

بورس: 2,050,176

تمام سکه: 31,695,000 تومان

نیم سکه: 18,800,000 تومان

ربع سکه: 11,800,000 تومان

تتر: 57,615 تومان

یورو: 62,497 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق روغنی هفت الماس قزوین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق روغنی هفت الماس قزوین

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/۷ - ١۳:١۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/3ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/3ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/4ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/4ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/5ST12عرض 1کیلوگرم44,954 نمودار وغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/5ST12عرض 1/25کیلوگرم44,954 نمودار وغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/6ST12عرض 1کیلوگرم42,201 نمودار وغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/6ST12عرض 1/25کیلوگرم42,385 نمودار وغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/7ST12عرض 1کیلوگرم42,201 نمودار وغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/7ST12عرض 1/25کیلوگرم42,201 نمودار وغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرم40,825 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/4ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/4ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/5ST12عرض 1کیلوگرم40,825 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/5ST12عرض 1/25کیلوگرم40,825 نمودار وغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/6ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/6ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/7ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/7ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار وغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی2ST12عرض 1کیلوگرم41,192 نمودار وغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید وغنی ضخامت 2 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی2ST12عرض 1/25کیلوگرم42,018 نمودار وغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید وغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا