لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق روغنی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی هفت الماس قزوین هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی چین چین
قیمت ورق روغنی مجتمع فولاد گیلان مجتمع فولاد گیلان

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/4ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/4ST13عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/4ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/4ST13عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/5ST12عرض 1کیلوگرم38,807 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/5ST14عرض 1کیلوگرم38,807 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/5ST13عرض 1کیلوگرم38,807 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/5ST12عرض 1/25کیلوگرم38,349 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/5ST14عرض 1/25کیلوگرم38,349 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/5ST13عرض 1/25کیلوگرم38,349 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/6ST12عرض 1کیلوگرم37,150 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/6ST13عرض 1کیلوگرم37,150 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/6ST12عرض 1/25کیلوگرم40,640 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/6ST13عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/7ST12عرض 1کیلوگرم36,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/7ST14عرض 1کیلوگرم36,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/7ST13عرض 1کیلوگرم36,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/7ST12عرض 1/25کیلوگرم37,890 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/7ST14عرض 1/25کیلوگرم37,890 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/7ST13عرض 1/25کیلوگرم37,890 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرم36,350 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرم37,706 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرم36,350 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرم36,350 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرم36,550 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرم37,706 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرم36,550 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرم36,550 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1/5ST12عرض 1کیلوگرم36,550 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1/5ST14عرض 1کیلوگرم36,550 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1/5ST12عرض 1/25کیلوگرم38,256 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی1/5ST14عرض 1/25کیلوگرم36,550 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی2ST12عرض 1کیلوگرم36,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی2ST12عرض 1/25کیلوگرم37,706 نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی2/5ST12عرض 1کیلوگرم39,800 نمودار ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی2/5ST12عرض 1/25کیلوگرم39,800 نمودار ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی3ST12عرض 1کیلوگرم48,165 نمودار ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی3ST14عرض 1کیلوگرم48,165 نمودار ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی3ST12عرض 1/25کیلوگرم39,800 نمودار ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولروغنی3ST14عرض 1/25کیلوگرم39,798 نمودار ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 3 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق روغنی فولاد غرب آسیا

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/3ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/3SSCSعرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/3ST12عرض 1/25کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/3SSCSعرض 1/25کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/4ST12عرض 1کیلوگرم43,300 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/4ST37عرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/4ST12عرض 1/25کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/4ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/5ST12عرض 1کیلوگرم38,810 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/5SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/5ST37عرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/5ST12عرض 1/25کیلوگرم38,810 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/5SSCSعرض 1/25کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/5ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/6ST12عرض 1کیلوگرم37,430 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/6SSCSعرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/6ST37عرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/6ST12عرض 1/25کیلوگرم37,430 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/6SSCSعرض 1/25کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/6ST37عرض 1/25کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/7ST12عرض 1کیلوگرم37,520 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/7SSCSعرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/7ST37عرض 1کیلوگرم37,900 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/7ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/7SSCSعرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/7ST37عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرم36,330 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/8SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/8ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/8SSCSعرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/8ST37عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرم36,510 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/9SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی0/9ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/9SSCSعرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی0/9ST37عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرم36,420 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1SSCSعرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1ST37عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/2ST12عرض 1کیلوگرم36,510 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/2ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/25SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/25ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/25SSCSعرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/25ST37عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/5ST12عرض 1کیلوگرم36,510 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/5SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی1/5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/5ST12عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/5SSCSعرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی1/5ST37عرض 1/25کیلوگرم35,450 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی2ST12عرض 1کیلوگرم36,240 نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی2SSCSعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی2ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی2ST12عرض 1/25کیلوگرم36,060 نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی2SSCSعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی2ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1فولاد غرب آسیارولروغنی2/5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25فولاد غرب آسیارولروغنی2/5ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2/5 رول عرض 1/25 فولاد غرب آسیا

قیمت ورق روغنی هفت الماس قزوین

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/3ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/3ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/4ST12عرض 1کیلوگرم42,200 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/4ST12عرض 1/25کیلوگرم42,200 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/5ST12عرض 1کیلوگرم38,807 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/5ST12عرض 1/25کیلوگرم38,807 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/6ST12عرض 1کیلوگرم37,520 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/6ST12عرض 1/25کیلوگرم37,520 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/7ST12عرض 1کیلوگرم37,339 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/7ST12عرض 1/25کیلوگرم35,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرم35,960 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرم35,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرم36,055 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرم35,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرم35,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرم35,650 نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرم36,146 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرم35,870 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/4ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/4ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/4 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/5ST12عرض 1کیلوگرم36,238 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/5ST12عرض 1/25کیلوگرم36,055 نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/6ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/6ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/6 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی1/7ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی1/7ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/7 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1هفت الماس قزوینرولروغنی2ST12عرض 1کیلوگرم36,510 نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 هفت الماس قزوین
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25هفت الماس قزوینرولروغنی2ST12عرض 1/25کیلوگرم36,510 نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 هفت الماس قزوین

قیمت ورق روغنی چین

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1چینرولروغنی0/3ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/3ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/3 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1چینرولروغنی0/4ST12عرض 1کیلوگرم52,300 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/4ST12عرض 1/25کیلوگرم52,300 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/4 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1چینرولروغنی0/5ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/5ST12عرض 1/25کیلوگرم52,300 نمودار ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1چینرولروغنی0/6ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/6ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1چینرولروغنی0/7ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/7ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1چینرولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1چینرولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25چینرولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1چینرولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25چینرولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1چینرولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25چینرولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1چینرولروغنی1/5ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25چینرولروغنی1/5ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/5 رول عرض 1/25 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1چینرولروغنی2ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1 چین
قیمت ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25چینرولروغنی2ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 2 رول عرض 1/25 چین

قیمت ورق روغنی مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/8ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/8ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/9ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی0/9ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 0/9 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/2ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/2ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/2 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/25ST12عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25مجتمع فولاد گیلانرولروغنی1/25ST12عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 خرید ورق روغنی ضخامت 1/25 رول عرض 1/25 مجتمع فولاد گیلان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا