لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,600,800 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 67,124 دلار

بورس: 2,112,560

تمام سکه: 38,025,000 تومان

نیم سکه: 23,600,000 تومان

ربع سکه: 15,300,000 تومان

تتر: 59,060 تومان

یورو: 65,110 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق رنگی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی چین چین
قیمت ورق رنگی هفت الماس قزوین هفت الماس قزوین
قیمت ورق رنگی فولاد بهمن قائمشهر فولاد بهمن قائمشهر
قیمت ورق رنگی نورد لوله سمنان نورد لوله سمنان

قیمت ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/4سبزعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/4نارنجیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5آبیعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5قهوه‌ایعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5قرمزعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سفیدعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5نارنجیعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5پرتقالیعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سبزعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سبز عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سبز عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 6024 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سبز 6024عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 6024 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 6024 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرم45,450 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سفید 9016عرض 1/25کیلوگرم45,450 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5پرتقالی 1028عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5قهوه‌ایعرض 1/25کیلوگرم45,450 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5پرتقالیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5نارنجیعرض 1/25کیلوگرم45,871 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول کِرِم 9001 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5کِرِم 9001عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سفیدعرض 1/25کیلوگرم45,871 نمودار ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5آبیعرض 1/25کیلوگرم45,450 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول آبی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5قرمزعرض 1/25کیلوگرم45,450 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قرمز عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفال 8004 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سفال 8004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفال 8004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفال 8004 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/5سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6نارنجیعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6پرتقالیعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6سبزعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6سفیدعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6آبیعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6قرمزعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قهوه‌ای عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6قهوه‌ایعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول قهوه‌ای عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/6 رول قهوه‌ای عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6نارنجیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 1028 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6نارنجی 1028عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 1028 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 1028 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6پرتقالیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول پرتقالی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6سبزعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول سبز عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6سفیدعرض 1/25کیلوگرم49,110 نمودار نگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول سفید عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6آبیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول آبی عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز 3000 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6قرمزعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول قرمز عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولرنگی0/6سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق رنگی چین

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/16 رول قرمز 3000 عرض 1چینرولرنگی0/16قرمز 3000عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/16 رول قرمز 3000 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/16 رول قرمز 3000 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/16 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/16سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/16 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/16 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/16 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/16قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/16 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/16 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/18 رول صورتی 4003 عرض 1چینرولرنگی0/18صورتی 4003عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/18 رول صورتی 4003 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/18 رول صورتی 4003 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/18 رول بنفش 4004 عرض 1چینرولرنگی0/18بنفش 4004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/18 رول بنفش 4004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/18 رول بنفش 4004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/18 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/18سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/18 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/18 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/18 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/18قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/18 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/18 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/23 رول سفید 9016 عرض 1چینرولرنگی0/23سفید 9016عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/23 رول سفید 9016 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/23 رول سفید 9016 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/23 رول پرتقالی 1028 عرض 1چینرولرنگی0/23پرتقالی 1028عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/23 رول پرتقالی 1028 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/23 رول پرتقالی 1028 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/23 رول نارنجی 2004 عرض 1چینرولرنگی0/23نارنجی 2004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/23 رول نارنجی 2004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/23 رول نارنجی 2004 عرض 1 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/23 رول قرمز 3000 عرض 1چینرولرنگی0/23قرمز 3000عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/23 رول قرمز 3000 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/23 رول قرمز 3000 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/23 رول آبی 5015 عرض 1چینرولرنگی0/23آبی 5015عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/23 رول آبی 5015 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/23 رول آبی 5015 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/23 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/23سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/23 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/23 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/23 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/23قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/23 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/23 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/25 رول بنفش 4004 عرض 1چینرولرنگی0/25بنفش 4004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/25 رول بنفش 4004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/25 رول بنفش 4004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/25 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/25سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/25 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/25 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/25 رول سفید یخچالی عرض 1چینرولرنگی0/25سفید یخچالیعرض 1کیلوگرم51,270 نمودار نگی ضخامت 0/25 رول سفید یخچالی عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/25 رول سفید یخچالی عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/25 رول سفالی 70400 عرض 1چینرولرنگی0/25سفالی 70400عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/25 رول سفالی 70400 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/25 رول سفالی 70400 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/28 رول نارنجی 2004 عرض 1چینرولرنگی0/28نارنجی 2004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/28 رول نارنجی 2004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/28 رول نارنجی 2004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/28 رول قرمز 3000 عرض 1چینرولرنگی0/28قرمز 3000عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/28 رول قرمز 3000 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/28 رول قرمز 3000 عرض 1 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/28 رول آبی 5015 عرض 1چینرولرنگی0/28آبی 5015عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/28 رول آبی 5015 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/28 رول آبی 5015 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/28 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/28سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/28 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/28 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/28 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/28قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/28 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/28 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/28 رول سفید 9016 عرض 1چینرولرنگی0/28سفید 9016عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/28 رول سفید 9016 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/28 رول سفید 9016 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/3 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/3سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/3 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/3 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/3 رول قرمز عرض 1چینرولرنگی0/3قرمزعرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/3 رول قرمز عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/3 رول قرمز عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/35 رول نارنجی 2004 عرض 1چینرولرنگی0/35نارنجی 2004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/35 رول نارنجی 2004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/35 رول نارنجی 2004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/35 رول آبی 5015 عرض 1چینرولرنگی0/35آبی 5015عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/35 رول آبی 5015 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/35 رول آبی 5015 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/35 رول سبز 6024 عرض 1چینرولرنگی0/35سبز 6024عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/35 رول سبز 6024 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/35 رول سبز 6024 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/35 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/35سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/35 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/35 رول سفال 8004 عرض 1 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/35 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/35قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/35 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/35 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/35 رول سفید 9016 عرض 1چینرولرنگی0/35سفید 9016عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/35 رول سفید 9016 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/35 رول سفید 9016 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/35 رول پرتقالی 1028 عرض 1چینرولرنگی0/35پرتقالی 1028عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/35 رول پرتقالی 1028 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/35 رول پرتقالی 1028 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/4سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/4قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1چینرولرنگی0/4سفید 9016عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول پرتقالی 1028 عرض 1چینرولرنگی0/4پرتقالی 1028عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول پرتقالی 1028 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول پرتقالی 1028 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1چینرولرنگی0/4نارنجی 2004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1چینرولرنگی0/4قرمز 3000عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول آبی 5015 عرض 1چینرولرنگی0/4آبی 5015عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول آبی 5015 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/4 رول آبی 5015 عرض 1 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز 6024 عرض 1چینرولرنگی0/4سبز 6024عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز 6024 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز 6024 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1/25چینرولرنگی0/4سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25چینرولرنگی0/4پرتقالی 1028عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1/25چینرولرنگی0/4نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1/25چینرولرنگی0/4قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول آبی 5015 عرض 1/25چینرولرنگی0/4آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول آبی 5015 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سبز 6024 عرض 1/25چینرولرنگی0/4سبز 6024عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول سبز 6024 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول سبز 6024 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول صورتی 4003 عرض 1/25چینرولرنگی0/4صورتی 4003عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول صورتی 4003 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول صورتی 4003 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول بنفش 4005 عرض 1/25چینرولرنگی0/4بنفش 4005عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول بنفش 4005 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول بنفش 4005 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سفال 8004 عرض 1/25چینرولرنگی0/4سفال 8004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول سفال 8004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول سفال 8004 عرض 1/25 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25چینرولرنگی0/4قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول پرتقالی 1028 عرض 1چینرولرنگی0/45پرتقالی 1028عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول پرتقالی 1028 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/45 رول پرتقالی 1028 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/45سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/45 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول قرمز عرض 1/25چینرولرنگی0/45قرمزعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول قرمز عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول قرمز عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول صورتی 4003 عرض 1/25چینرولرنگی0/45صورتی 4003عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول صورتی 4003 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول صورتی 4003 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول بنفش 4004 عرض 1/25چینرولرنگی0/45بنفش 4004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول بنفش 4004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول بنفش 4004 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول سبز 4005 عرض 1/25چینرولرنگی0/45سبز 4005عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول سبز 4005 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول سبز 4005 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول سفید 9016 عرض 1/25چینرولرنگی0/45سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول سفید 9016 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول آبی 5015 عرض 1/25چینرولرنگی0/45آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول آبی 5015 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول نارنجی 2004 عرض 1چینرولرنگی0/47نارنجی 2004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول نارنجی 2004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول نارنجی 2004 عرض 1 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قرمز 3000 عرض 1چینرولرنگی0/47قرمز 3000عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قرمز 3000 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قرمز 3000 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول آبی 5015 عرض 1چینرولرنگی0/47آبی 5015عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول آبی 5015 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول آبی 5015 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول سبز 6024 عرض 1چینرولرنگی0/47سبز 6024عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول سبز 6024 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول سبز 6024 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول سفال 8004 عرض 1چینرولرنگی0/47سفال 8004عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول سفال 8004 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول سفال 8004 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1چینرولرنگی0/47قهوه‌ای 8017عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول سفید 9016 عرض 1چینرولرنگی0/47سفید 9016عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول سفید 9016 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول سفید 9016 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول پرتقالی 1028 عرض 1چینرولرنگی0/47پرتقالی 1028عرض 1کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول پرتقالی 1028 عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/47 رول پرتقالی 1028 عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول سبز 6024 عرض 1/25چینرولرنگی0/47سبز 6024عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول سبز 6024 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول سبز 6024 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول صورتی 4003 عرض 1/25چینرولرنگی0/47صورتی 4003عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول صورتی 4003 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول صورتی 4003 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول بنفش 4005 عرض 1/25چینرولرنگی0/47بنفش 4005عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول بنفش 4005 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول بنفش 4005 عرض 1/25 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قرمز 3000 عرض 1/25چینرولرنگی0/47قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قرمز 3000 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول سفال 8004 عرض 1/25چینرولرنگی0/47سفال 8004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول سفال 8004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول سفال 8004 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25چینرولرنگی0/47قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول آبی 5015 عرض 1/25چینرولرنگی0/47آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول آبی 5015 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول سفید 9016 عرض 1/25چینرولرنگی0/47سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول سفید 9016 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول نارنجی 2004 عرض 1/25چینرولرنگی0/47نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25چینرولرنگی0/47پرتقالی 1028عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/47 رول کِرِم 9001 عرض 1/25چینرولرنگی0/47کِرِم 9001عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/47 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/47 رول کِرِم 9001 عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز عرض 1چینرولرنگی0/48قرمزعرض 1کیلوگرم41,640 نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قرمز عرض 1 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قرمز عرض 1 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول پرتقالی عرض 1/25چینرولرنگی0/48پرتقالیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول پرتقالی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول پرتقالی عرض 1/25 چین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی عرض 1/25چینرولرنگی0/48آبیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول نارنجی عرض 1/25چینرولرنگی0/48نارنجیعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای عرض 1/25چینرولرنگی0/48قهوه‌ایعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید عرض 1/25چینرولرنگی0/48سفیدعرض 1/25کیلوگرم41,550 نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سفید عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سفید عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز عرض 1/25چینرولرنگی0/48قرمزعرض 1/25کیلوگرم41,640 نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قرمز عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قرمز عرض 1/25 چین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سبز عرض 1/25چینرولرنگی0/48سبزعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سبز عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سبز عرض 1/25 چین

قیمت ورق رنگی هفت الماس قزوین

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفال 8004 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/48سفال 8004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفال 8004 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفال 8004 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/48قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/48نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/48سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی 5015 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/48آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5015 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/48قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/5سفید 9016عرض 1/25کیلوگرم44,403 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/5قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/5آبی 5015عرض 1/25کیلوگرم44,403 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5015 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/5نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرم44,403 نمودار نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 2004 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/5سبز 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 2004 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سبز 2004 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/5پرتقالی 1028عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 هفت الماس قزوین
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25هفت الماس قزوینرولرنگی0/6آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 هفت الماس قزوین

قیمت ورق رنگی فولاد بهمن قائمشهر

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/4قرمز 3000عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/4قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/4نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/4قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول قرمز 3000 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/4سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/4 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول قرمز 3000 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/45قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول قرمز 3000 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/45سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول آبی 5015 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/45آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول آبی 5015 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول نارنجی 2004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/45نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/45 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/45قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/45 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/45 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48سفید 9016عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1 خرید ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48قهوه‌ای 8017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قهوه‌ای 8017 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48سفید 9016عرض 1/25کیلوگرم44,495 نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48پرتقالی 1028عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول پرتقالی 1028 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرم44,495 نمودار نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی 5015 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48آبی 5015عرض 1/25کیلوگرم44,495 نمودار نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5015 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سبز 6024 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48سبز 6024عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سبز 6024 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سبز 6024 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفال 8004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48سفال 8004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سفال 8004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سفال 8004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول بنفش 5004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/48بنفش 5004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول بنفش 5004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول بنفش 5004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/6آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/6 رول آبی 5015 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/6سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 2004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/6نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/6 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/7 رول آبی 5015 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/7آبی 5015عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/7 رول آبی 5015 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/7 رول آبی 5015 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/7 رول سفید 9016 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/7سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/7 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/7 رول سفید 9016 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر
ورق رنگی ضخامت 0/7 رول نارنجی 2004 عرض 1/25فولاد بهمن قائمشهررولرنگی0/7نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/7 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/7 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 فولاد بهمن قائمشهر

قیمت ورق رنگی نورد لوله سمنان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید ورق رنگی ضخامت 0/48 رول قرمز 3000 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول سفید 9016 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/48 رول آبی 5017 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/48آبی 5017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/48 رول آبی 5017 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5قرمز 3000عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول قرمز 3000 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5سفید 9016عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول سفید 9016 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5نارنجی 2004عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول نارنجی 2004 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
ورق رنگی ضخامت 0/5 رول آبی 5017 عرض 1/25نورد لوله سمنانرولرنگی0/5آبی 5017عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5017 عرض 1/25 خرید نگی ضخامت 0/5 رول آبی 5017 عرض 1/25 نورد لوله سمنان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا