لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق اسیدشویی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی فولاد غرب آسیا فولاد غرب آسیا

قیمت ورق اسیدشویی فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2ST37عرض 1/25کیلوگرم36,510 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2 × 1فولاد مبارکه اصفهانشیتاسیدشویی2ST372 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2 × 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2 × 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25فولاد مبارکه اصفهانشیتاسیدشویی2ST372/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2/5ST37عرض 1کیلوگرم43,490 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2/5W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2/5ST37عرض 1/25کیلوگرم43,490 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2/5W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 2 × 1فولاد مبارکه اصفهانشیتاسیدشویی2/5ST372 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 2 × 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 شیت ST37 سایز 2 × 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 2/5فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی2/5ST37عرض 2/5کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 2/5 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 2/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3ST37عرض 1کیلوگرم35,870 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3ST37عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2 × 1فولاد مبارکه اصفهانشیتاسیدشویی3ST372 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2 × 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2 × 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25فولاد مبارکه اصفهانشیتاسیدشویی3ST372/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 شیت ST37 سایز 2/5 × 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3/5ST37عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3/5W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3/5ST37عرض 1/25کیلوگرم37,710 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی3/5W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول W22 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/93فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی4ST37عرض 0/93کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/93 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 0/93 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی4ST37عرض 1کیلوگرم37,160 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی4W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی4ST37عرض 1/25کیلوگرم35,510 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی4W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 شیت ST37 سایز 2 × 1فولاد مبارکه اصفهانشیتاسیدشویی4ST372 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 شیت ST37 سایز 2 × 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 شیت ST37 سایز 2 × 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 4فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی4ST37عرض 4کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 4 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 4 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی5ST37عرض 1کیلوگرم39,080 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی5W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی5ST37عرض 1/25کیلوگرم37,620 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1/25فولاد مبارکه اصفهانرولاسیدشویی5W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق اسیدشویی فولاد غرب آسیا

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2ST37عرض 1کیلوگرم41,100 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2ST37عرض 1/25کیلوگرم36,060 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول ST37 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2 رول W22 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2/5ST37عرض 1کیلوگرم35,870 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2/5W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2/5ST37عرض 1/25کیلوگرم40,920 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی2/5W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 2/5 رول W22 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی3ST37عرض 1کیلوگرم40,460 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی3W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی3ST37عرض 1/25کیلوگرم35,410 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول ST37 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی3W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3 رول W22 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی3/5ST37عرض 1کیلوگرم36,060 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی3/5ST37عرض 1/25کیلوگرم36,060 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 3/5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی4ST37عرض 1کیلوگرم35,050 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی4W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی4ST37عرض 1/25کیلوگرم35,050 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول ST37 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی4W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 4 رول W22 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی5ST37عرض 1کیلوگرم37,430 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1فولاد غرب آسیارولاسیدشویی5W22عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی5ST37عرض 1/25کیلوگرم37,160 نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول ST37 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
قیمت ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1/25فولاد غرب آسیارولاسیدشویی5W22عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1/25 خرید ورق اسیدشویی ضخامت 5 رول W22 عرض 1/25 فولاد غرب آسیا
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا