لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق استیل 430L

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق استیل 430L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 0/3 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/3430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 0/3 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/3 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/3 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/3430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/3 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/3 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 0/4 رول 430L عرض 1وارداتیرولاستیل0/4430Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 رول 430L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/4 رول 430L عرض 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/4430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/4 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/4430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/4 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/5430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/5 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/5430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/5 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/6430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/6 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/7 رول 430L عرض 1وارداتیرولاستیل0/7430Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 رول 430L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/7 رول 430L عرض 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/7430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/7 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/8430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/8430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/8 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 1/2 شیت 430L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/2430L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/2 شیت 430L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1/2 شیت 430L سایز 2 × 1 430L
ورق استیل ضخامت 1/2 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/2430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/2 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1/2 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/5430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 2 رول 430L عرض 1وارداتیرولاستیل2430Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 رول 430L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 2 رول 430L عرض 1 430L
ورق استیل ضخامت 2 رول 430L عرض 1/25وارداتیرولاستیل2430Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 رول 430L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 2 رول 430L عرض 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2430L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 430L سایز 2/5 × 1/25 430L
ورق استیل ضخامت 3 رول 430L عرض 1/5وارداتیرولاستیل3430Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 رول 430L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 رول 430L عرض 1/5 430L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 430L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل3430L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 430L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 430L سایز 3 × 1/5 430L
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا