لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق استیل 316L

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت ورق استیل 316L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1 316L
ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل1/5316Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1 316L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل3316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل3316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل3316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3/5316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل4316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل4316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل4316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل4316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5316Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل5316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل5316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل5316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25وارداتیرولاستیل6316Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل6316Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل6316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل6316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل8316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل8316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل8316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل10316Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1 316L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل10316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل10316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل15316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل15316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل15316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل20316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6وارداتیشیتاستیل20316L2 × 6کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6 316L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل20316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا