لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,600,800 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 67,124 دلار

بورس: 2,112,560

تمام سکه: 38,025,000 تومان

نیم سکه: 23,600,000 تومان

ربع سکه: 15,300,000 تومان

تتر: 59,060 تومان

یورو: 65,110 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق استیل

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق استیل 304L 304L
قیمت ورق استیل 309L 309L
قیمت ورق استیل 310L 310L
قیمت ورق استیل 316L 316L
قیمت ورق استیل 321L 321L
قیمت ورق استیل 430L 430L

قیمت ورق استیل 304L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/3304Lعرض 1کیلوگرم181,820 نمودار ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/3304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/4304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/4304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/4304L2 × 1کیلوگرم181,820 نمودار ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/4304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/5304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/6304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/6304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/6304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/6304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/7304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/7304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22وارداتیشیتاستیل0/7304L2/44 × 1/22کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22 خرید ستیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/8304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/8304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/8304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/8304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/9304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/9304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل1304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل1/25304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1/25304Lعرض 1/25کیلوگرم173,640 نمودار ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/25304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/25304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1/5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل2304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2304L2/5 × 1/25کیلوگرم168,180 نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل2/5304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل2/5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2/5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2/5304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل3304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل3304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل3304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل3304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل4304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل4304L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل4304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل4304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25 304L
ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل5304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل6304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل6304Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل6304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل8304Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1 304L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل10304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل10304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل12304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12304L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل15304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل15304L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6وارداتیشیتاستیل20304L2 × 6کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6 304L

قیمت ورق استیل 309L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 309L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1309L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 309L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 309L سایز 2 × 1 309L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 309L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2309L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 309L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 309L سایز 2 × 1 309L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 309L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3309L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 309L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 309L سایز 2 × 1 309L

قیمت ورق استیل 310L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 310L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1310L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 310L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 310L سایز 2 × 1 310L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 310L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2310L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 310L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 310L سایز 2 × 1 310L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 310L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3310L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 310L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 310L سایز 2 × 1 310L
ورق استیل ضخامت 5 رول 310L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5310Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 310L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 رول 310L عرض 1/5 310L
ورق استیل ضخامت 8 رول 310L عرض 1/5وارداتیرولاستیل8310Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 رول 310L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 رول 310L عرض 1/5 310L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 310L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12310L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 310L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 310L سایز 3 × 1/5 310L

قیمت ورق استیل 316L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1 316L
ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل1/5316Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1 316L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5316L3 × 1/5کیلوگرم282,730 نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2316L2 × 1کیلوگرم277,270 نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5316L3 × 1/5کیلوگرم277,270 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل3316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل3316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل3316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3/5316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل4316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل4316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل4316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل4316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5316Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل5316L2/5 × 1/25کیلوگرم278,180 نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل5316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل5316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25وارداتیرولاستیل6316Lعرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25 خرید ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل6316Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل6316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل6316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل8316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل8316L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل8316L3 × 1/5کیلوگرم278,180 نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل10316Lعرض 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1 خرید ستیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1 316L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل10316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل10316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12316L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل15316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل15316L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل15316L6 × 1/5کیلوگرم280,000 نمودار ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل20316L2 × 1کیلوگرم286,360 نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6وارداتیشیتاستیل20316L2 × 6کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6 316L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل20316L6 × 1/5کیلوگرم280,910 نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L

قیمت ورق استیل 321L

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/5321L2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 2/5 × 1/25 321L
ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5321L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 3 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 3 × 1/5 321L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3321L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 2 × 1 321L
ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل3321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ستیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
ورق استیل ضخامت 4 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل4321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 4 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ستیل ضخامت 4 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5321L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 2 × 1 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 2 × 1 321L
ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل5321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ستیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل6321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل6321L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل8321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ستیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8321L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
ورق استیل ضخامت 10 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل10321L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 10 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 10 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
ورق استیل ضخامت 12 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12321L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 12 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 12 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
ورق استیل ضخامت 14 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل14321L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 14 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 14 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
ورق استیل ضخامت 20 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل20321L6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ستیل ضخامت 20 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ستیل ضخامت 20 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا