لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق استیل

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق استیل 304L 304L
قیمت ورق استیل 309L 309L
قیمت ورق استیل 310L 310L
قیمت ورق استیل 316L 316L
قیمت ورق استیل 321L 321L
قیمت ورق استیل 430L 430L

قیمت ورق استیل 304L

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/3304Lعرض 1کیلوگرم171,190 نمودار ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/3304Lعرض 1/25کیلوگرم171,190 نمودار ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/3 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/4304Lعرض 1کیلوگرم151,930 نمودار ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/4304Lعرض 1/25کیلوگرم151,930 نمودار ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/4 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/4304L2 × 1کیلوگرم151,930 نمودار ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/4304L2/5 × 1/25کیلوگرم15,927 نمودار ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/5304Lعرض 1کیلوگرم151,960 نمودار ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/5304Lعرض 1/25کیلوگرم151,960 نمودار ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/5 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/5304L2 × 1کیلوگرم152,880 نمودار ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/6304Lعرض 1کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/6304Lعرض 1/25کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/6 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/6304L2 × 1کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/6304L2/5 × 1/25کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/6 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/7304Lعرض 1/25کیلوگرم15,565 نمودار ورق استیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/7 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/7304L2 × 1کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22وارداتیشیتاستیل0/7304L2/44 × 1/22کیلوگرم15,565 نمودار ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22 خرید ورق استیل ضخامت 0/7 شیت 304L سایز 2/44 × 1/22 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/8304Lعرض 1کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل0/8304Lعرض 1/25کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/8 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل0/8304L2 × 1کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/8304L2/5 × 1/25کیلوگرم151,980 نمودار ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/8 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل0/9304Lعرض 1کیلوگرم15,565 نمودار ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 0/9 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل0/9304L2/5 × 1/25کیلوگرم15,565 نمودار ورق استیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 0/9 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل1304Lعرض 1کیلوگرم151,670 نمودار ورق استیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1304L2 × 1کیلوگرم151,670 نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1304L2/5 × 1/25کیلوگرم151,850 نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1304L3 × 1/5کیلوگرم152,770 نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل1/25304Lعرض 1کیلوگرم150,020 نمودار ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1/25304Lعرض 1/25کیلوگرم149,750 نمودار ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/25 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/25304L2 × 1کیلوگرم159,110 نمودار ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/25304L2/5 × 1/25کیلوگرم151,590 نمودار ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/25 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1/5304Lعرض 1/25کیلوگرم150,020 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1/5304L2 × 1کیلوگرم150,020 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5304L3 × 1/5کیلوگرم150,090 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5304L6 × 1/5کیلوگرم150,180 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل2304Lعرض 1کیلوگرم149,790 نمودار ورق استیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 2 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2304L2 × 1کیلوگرم149,790 نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2304L2/5 × 1/25کیلوگرم154,500 نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2304L3 × 1/5کیلوگرم150,890 نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل2/5304Lعرض 1کیلوگرم156,490 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل2/5304Lعرض 1/25کیلوگرم156,420 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2/5304L2 × 1کیلوگرم156,490 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2/5304L2/5 × 1/25کیلوگرم156,420 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5304L3 × 1/5کیلوگرم158,320 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5304L6 × 1/5کیلوگرم158,320 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل3304Lعرض 1کیلوگرم150,800 نمودار ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل3304Lعرض 1/5کیلوگرم146,220 نمودار ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 3 رول 304L عرض 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3304L2 × 1کیلوگرم150,800 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل3304L2/5 × 1/25کیلوگرم151,850 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل3304L6 × 1/5کیلوگرم152,650 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1/25کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل4304Lعرض 1/5کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 رول 304L عرض 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل4304L2 × 1کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل4304L2/5 × 1/25کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 2/5 × 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل4304L3 × 1/5کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل4304L6 × 1/5کیلوگرم155,320 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1کیلوگرم153,670 نمودار ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1/25کیلوگرم154,310 نمودار ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/25 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5304Lعرض 1/5کیلوگرم148,810 نمودار ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 رول 304L عرض 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5304L2 × 1کیلوگرم153,670 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل5304L3 × 1/5کیلوگرم148,810 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل6304Lعرض 1کیلوگرم154,500 نمودار ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5وارداتیرولاستیل6304Lعرض 1/5کیلوگرم149,080 نمودار ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 6 رول 304L عرض 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل6304L3 × 1/5کیلوگرم148,810 نمودار ورق استیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 6 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1وارداتیرولاستیل8304Lعرض 1کیلوگرم154,590 نمودار ورق استیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 8 رول 304L عرض 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8304L6 × 1/5کیلوگرم153,670 نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل10304L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل10304L3 × 1/5کیلوگرم155,280 نمودار ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 10 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل12304L2 × 1کیلوگرم173,120 نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12304L3 × 1/5کیلوگرم163,790 نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 3 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12304L6 × 1/5کیلوگرم164,150 نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل15304L2 × 1کیلوگرم168,440 نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 2 × 1 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل15304L6 × 1/5کیلوگرم168,460 نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 304L سایز 6 × 1/5 304L
قیمت ورق استیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6وارداتیشیتاستیل20304L2 × 6کیلوگرم176,580 نمودار ورق استیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6 خرید ورق استیل ضخامت 20 شیت 304L سایز 2 × 6 304L

قیمت ورق استیل 309L

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 309L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1309L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 309L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 309L سایز 2 × 1 309L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 309L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2309L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 309L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 309L سایز 2 × 1 309L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 309L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3309L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 309L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 309L سایز 2 × 1 309L

قیمت ورق استیل 310L

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 310L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1310L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 310L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 310L سایز 2 × 1 310L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 310L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2310L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 310L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 310L سایز 2 × 1 310L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 310L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3310L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 310L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 310L سایز 2 × 1 310L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 رول 310L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5310Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 5 رول 310L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 رول 310L عرض 1/5 310L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 رول 310L عرض 1/5وارداتیرولاستیل8310Lعرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 8 رول 310L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 8 رول 310L عرض 1/5 310L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 310L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12310L3 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 310L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 310L سایز 3 × 1/5 310L

قیمت ورق استیل 316L

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1کیلوگرم244,260 نمودار ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1/25کیلوگرم244,260 نمودار ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل1316Lعرض 1/5کیلوگرم225,910 نمودار ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 1 رول 316L عرض 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل1316L2 × 1کیلوگرم244,260 نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1316L2/5 × 1/25کیلوگرم244,260 نمودار ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل1/5316Lعرض 1کیلوگرم244,260 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 رول 316L عرض 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5316L3 × 1/5کیلوگرم244,260 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل2316L2 × 1کیلوگرم248,170 نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل2316L2/5 × 1/25کیلوگرم248,170 نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2316L3 × 1/5کیلوگرم248,170 نمودار ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5316L3 × 1/5کیلوگرم248,170 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل2/5316L6 × 1/5کیلوگرم24,817 نمودار ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 2/5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3316L2 × 1کیلوگرم254,590 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل3316L2/5 × 1/25کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل3316L3 × 1/5کیلوگرم243,300 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل3316L6 × 1/5کیلوگرم243,300 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3/5316L2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 3/5 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل4316L2 × 1کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل4316L2/5 × 1/25کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل4316L3 × 1/5کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل4316L6 × 1/5کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل5316Lعرض 1/5کیلوگرم245,960 نمودار ورق استیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 رول 316L عرض 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5316L2 × 1کیلوگرم245,870 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل5316L2/5 × 1/25کیلوگرم245,870 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل5316L3 × 1/5کیلوگرم245,960 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل5316L6 × 1/5کیلوگرم245,960 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25وارداتیرولاستیل6316Lعرض 1/25کیلوگرم257,340 نمودار ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5وارداتیرولاستیل6316Lعرض 1/5کیلوگرم245,870 نمودار ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 6 رول 316L عرض 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل6316L3 × 1/5کیلوگرم245,960 نمودار ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل6316L6 × 1/5کیلوگرم245,960 نمودار ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 6 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل8316L2 × 1کیلوگرم245,870 نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل8316L2/5 × 1/25کیلوگرم245,870 نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 2/5 × 1/25 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل8316L3 × 1/5کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8316L6 × 1/5کیلوگرم246,330 نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1وارداتیرولاستیل10316Lعرض 1کیلوگرم276,060 نمودار ورق استیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1 خرید ورق استیل ضخامت 10 رول 316L عرض 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل10316L2 × 1کیلوگرم276,060 نمودار ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل10316L6 × 1/5کیلوگرم265,320 نمودار ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 10 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل12316L3 × 1/5کیلوگرم279,270 نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12316L6 × 1/5کیلوگرم279,270 نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل15316L2 × 1کیلوگرم276,510 نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل15316L3 × 1/5کیلوگرم279,270 نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 3 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل15316L6 × 1/5کیلوگرم279,270 نمودار ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 15 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل20316L2 × 1کیلوگرم276,510 نمودار ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 1 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6وارداتیشیتاستیل20316L2 × 6کیلوگرم27,297 نمودار ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6 خرید ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 2 × 6 316L
قیمت ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل20316L6 × 1/5کیلوگرم271,930 نمودار ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 20 شیت 316L سایز 6 × 1/5 316L

قیمت ورق استیل 321L

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 2/5 × 1/25وارداتیشیتاستیل1/5321L2/5 × 1/25کیلوگرم236,060 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 2/5 × 1/25 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 3 × 1/5وارداتیشیتاستیل1/5321L3 × 1/5کیلوگرم236,060 نمودار ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 3 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 1/5 شیت 321L سایز 3 × 1/5 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل3321L2 × 1کیلوگرم236,060 نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 2 × 1 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل3321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ورق استیل ضخامت 3 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 4 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل4321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 4 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ورق استیل ضخامت 4 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 2 × 1وارداتیشیتاستیل5321L2 × 1کیلوگرم236,060 نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 2 × 1 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 2 × 1 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل5321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ورق استیل ضخامت 5 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل6321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل6321L6 × 1/5کیلوگرم236,060 نمودار ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 6 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 5 × 3وارداتیشیتاستیل8321L5 × 3کیلوگرمتماس نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 5 × 3 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 5 × 3 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل8321L6 × 1/5کیلوگرم236,060 نمودار ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 8 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 10 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل10321L6 × 1/5کیلوگرم237,710 نمودار ورق استیل ضخامت 10 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 10 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 12 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل12321L6 × 1/5کیلوگرم237,710 نمودار ورق استیل ضخامت 12 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 12 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 14 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل14321L6 × 1/5کیلوگرم237,710 نمودار ورق استیل ضخامت 14 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 14 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
قیمت ورق استیل ضخامت 20 شیت 321L سایز 6 × 1/5وارداتیشیتاستیل20321L6 × 1/5کیلوگرم237,710 نمودار ورق استیل ضخامت 20 شیت 321L سایز 6 × 1/5 خرید ورق استیل ضخامت 20 شیت 321L سایز 6 × 1/5 321L
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا