لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,600,800 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 67,124 دلار

بورس: 2,112,560

تمام سکه: 38,025,000 تومان

نیم سکه: 23,600,000 تومان

ربع سکه: 15,300,000 تومان

تتر: 59,060 تومان

یورو: 65,110 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق آلومینیوم

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق آلومینیوم پارس ساوه پارس ساوه
قیمت ورق آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار قزوین پارس آلومان کار قزوین

قیمت ورق آلومینیوم پارس ساوه

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم0/3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم0/5-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم0/6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم0/8-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم1-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم2-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم4-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 5 رول عرض 1پارس ساوهرولآلومینیوم5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 5 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 5 رول عرض 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم5-2 × 1کیلوگرم222,730 نمودار لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم6-2 × 1کیلوگرم222,730 نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 7 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم7-2 × 1کیلوگرم222,730 نمودار لومینیوم ضخامت 7 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 7 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 8 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم8-2 × 1کیلوگرم222,730 نمودار لومینیوم ضخامت 8 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 8 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 10 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم10-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 10 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 10 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 12 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم12-2 × 1کیلوگرم255,450 نمودار لومینیوم ضخامت 12 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 12 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 14 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم14-2 × 1کیلوگرم255,450 نمودار لومینیوم ضخامت 14 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 14 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه
ورق آلومینیوم ضخامت 15 شیت سایز 2 × 1پارس ساوهشیتآلومینیوم15-2 × 1کیلوگرم255,450 نمودار لومینیوم ضخامت 15 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 15 شیت سایز 2 × 1 پارس ساوه

قیمت ورق آلومینیوم نورد آلومینیوم اراک

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/3-عرض 1کیلوگرم220,910 نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/3-2 × 1کیلوگرم220,910 نمودار لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/3-2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/3 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/4-عرض 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/4-2 × 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/4-2/5 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/5-عرض 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/5-عرض 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/5-2 × 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/5-2/5 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/6-2/5 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/7-عرض 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/7-عرض 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/7-2/5 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/8-عرض 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم0/8-عرض 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم0/8-2 × 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/8 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم1-عرض 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم1-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 1 رول عرض 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1-2 × 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1-2/5 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1/5-2/5 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 1/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم1/6-2 × 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1/6 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1نورد آلومینیوم اراکرولآلومینیوم2-عرض 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 رول عرض 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2-2 × 1کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2-2/25 × 1/25کیلوگرم218,180 نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2/25 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم2/5-2/5 × 1/25کیلوگرم218,640 نمودار لومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 2/5 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم3-2 × 1کیلوگرم219,100 نمودار لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم3-2/5 × 1/25کیلوگرم219,100 نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم4-2 × 1کیلوگرم219,100 نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم4-2/5 × 1/25کیلوگرم219,100 نمودار لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 خرید لومینیوم ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک
ورق آلومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1نورد آلومینیوم اراکشیتآلومینیوم6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 نورد آلومینیوم اراک

قیمت ورق آلومینیوم پارس آلومان کار قزوین

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/١ - ١۶:۴١

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم0/4-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آلومینیوم ضخامت 0/4 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
ورق آلومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم0/5-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/5 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
ورق آلومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم0/6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/6 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
ورق آلومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم0/7-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 0/7 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
ورق آلومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم1-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 1 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
ورق آلومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم2-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 2 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
ورق آلومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1پارس آلومان کار قزوینشیتآلومینیوم3-2 × 1کیلوگرم209,090 نمودار لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید لومینیوم ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 پارس آلومان کار قزوین
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا