لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,363,000 تومان

دلار: 58,176 تومان

بیتکوین: 65,738 دلار

بورس: 2,178,508

تمام سکه: 37,515,000 تومان

نیم سکه: 22,700,000 تومان

ربع سکه: 14,700,000 تومان

تتر: 58,407 تومان

یورو: 63,170 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق آجدار

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار مجتمع فولاد گیلان مجتمع فولاد گیلان

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید جدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2/5پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2/5پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1 × 2کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1/2 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار3-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک1/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 خرید جدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار4-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک2 × 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک6 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار5-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک2 × 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 خرید جدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار6فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار6-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار6فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار8-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار8فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار8-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار8فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید جدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار10فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید جدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
ورق آجدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار10-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 خرید جدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق آجدار مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۵/۳ - ١۴:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار2/5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 خرید جدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 3 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار3-2/5 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 خرید جدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 4 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار4-1 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار4-1/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 خرید جدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 5 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار جدار ضخامت 6 رول عرض 1 خرید جدار ضخامت 6 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا