لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ورق آجدار

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار مجتمع فولاد گیلان مجتمع فولاد گیلان

قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 2 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2/5پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار2/5پرسی1/25 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3پرسی1 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1 × 2کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1 × 2 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1/2 × 2/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/2 × 2/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسیفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3پرسی1/25 × 2/5کیلوگرم39,680 نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/25 × 2/5 پرسی فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک1/5 × 6کیلوگرم49,450 نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار3-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک2 × 1کیلوگرم42,520 نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار3فابریک2/5 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک1/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار4-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار4-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک2 × 1کیلوگرم39,510 نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک2/5 × 1/25کیلوگرم53,210 نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک6 × 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار4فابریک6 × 1/5کیلوگرم52,940 نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار5-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک1/5 × 6کیلوگرم53,210 نمودار ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار5-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک2 × 1کیلوگرم38,550 نمودار ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2 × 1 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک2/5 × 1/25کیلوگرم38,070 نمودار ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 2/5 × 1/25 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار5فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 5 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار6-عرض 1/25کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار6فابریک1/5 × 6کیلوگرم39,680 نمودار ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار6-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار6فابریک6 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار8-عرض 1/25کیلوگرم33,854 نمودار ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 خرید ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/25 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار8فابریک1/5 × 6کیلوگرم31,930 نمودار ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار8-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 8 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار8فابریک6 × 1/5کیلوگرم31,930 نمودار ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 8 شیت سایز 6 × 1/5 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریکفولاد مبارکه اصفهانشیتآجدار10فابریک1/5 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک خرید ورق آجدار ضخامت 10 شیت سایز 1/5 × 6 فابریک فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق آجدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهانرولآجدار10-عرض 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 10 رول عرض 1/5 فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق آجدار مجتمع فولاد گیلان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهحالتنوعضخامتاستانداردابعاد(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار2/5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 2/5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار2/5-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آجدار ضخامت 2/5 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار3-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 3 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار3-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار3-2/5 × 1/5کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 خرید ورق آجدار ضخامت 3 شیت سایز 2/5 × 1/5 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار4-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 4 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار4-1 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار4-1/25 × 6کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 خرید ورق آجدار ضخامت 4 شیت سایز 1/25 × 6 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار5-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 5 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلانرولآجدار6-عرض 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1 خرید ورق آجدار ضخامت 6 رول عرض 1 مجتمع فولاد گیلان
قیمت ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلانشیتآجدار6-2 × 1کیلوگرمتماس نمودار ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 خرید ورق آجدار ضخامت 6 شیت سایز 2 × 1 مجتمع فولاد گیلان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا