لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت نبشی مگا استیل اصفهان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت نبشی مگا استیل اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولسایز(mm)ضخامت(mm)حالتطول(m)تولیدکنندهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت نبشی سایز 2/5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 402/5شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم23,395 نمودار نبشی سایز 2/5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 2/5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 403شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم23,395 نمودار نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 504شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 807شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 7×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 1007شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 7×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST3780 × 808شاخه12 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم22,936 نمودار نبشی سایز 8×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 808شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم22,475 نمودار نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 8×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 1008شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم20,915 نمودار نبشی سایز 8×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 9×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 1009شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم20,640 نمودار نبشی سایز 9×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 9×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 10×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37100 × 10010شاخه12 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 10×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 10×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 10010شاخه6 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم20,180 نمودار نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 12×120×120 شاخه 12 متری آنالیز ST37120 × 12012شاخه12 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم25,690 نمودار نبشی سایز 12×120×120 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 12×120×120 شاخه 12 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
قیمت نبشی سایز 12×120×120 شاخه 12 متری آنالیز ST37120 × 12012شاخه12 متریمگا استیل اصفهانکیلوگرم20,180 نمودار نبشی سایز 12×120×120 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 12×120×120 شاخه 12 متری آنالیز ST37 مگا استیل اصفهان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا