لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت نبشی فولاد ناب تبریز

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت نبشی فولاد ناب تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولسایز(mm)ضخامت(mm)حالتطول(m)تولیدکنندهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت نبشی سایز 2/5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 402/5شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 2/5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 2/5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×25×25 شاخه 6 متری آنالیز ST3725 × 253شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 3×25×25 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×25×25 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×30×30 شاخه 6 متری آنالیز ST3730 × 303شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 3×30×30 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×30×30 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×38×38 شاخه 6 متری آنالیز ST3738 × 383شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 3×38×38 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×38×38 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 403شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST3745 × 453شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 3×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST3745 × 453شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 3×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 503شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 3×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 3×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 603شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,394 نمودار نبشی سایز 3×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×25×25 شاخه 6 متری آنالیز ST3725 × 254شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 4×25×25 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×25×25 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×30×30 شاخه 6 متری آنالیز ST3730 × 304شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 4×30×30 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×30×30 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×35×35 شاخه 6 متری آنالیز ST3735 × 354شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 4×35×35 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×35×35 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×38×38 شاخه 6 متری آنالیز ST3738 × 384شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 4×38×38 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×38×38 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 404شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 4×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST3745 × 454شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 4×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST3745 × 454شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,559 نمودار نبشی سایز 4×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 504شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST3750 × 504شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,642 نمودار نبشی سایز 4×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 604شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 4×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST3763 × 634شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرمتماس نمودار نبشی سایز 4×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST3763 × 634شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرمتماس نمودار نبشی سایز 4×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 4×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 704شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 4×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST3745 × 455شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 5×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×45×45 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST3745 × 455شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,559 نمودار نبشی سایز 5×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×45×45 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 505شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,640 نمودار نبشی سایز 5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST3750 × 505شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,642 نمودار نبشی سایز 5×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 605شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×60×60 شاخه 12 متری آنالیز ST3760 × 605شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,642 نمودار نبشی سایز 5×60×60 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×60×60 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST3763 × 635شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,850 نمودار نبشی سایز 5×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST3763 × 635شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم24,310 نمودار نبشی سایز 5×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 705شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 5×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST3775 × 755شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 5×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 5×75×75 شاخه 12 متری آنالیز ST3775 × 755شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 5×75×75 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×75×75 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 506شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم25,000 نمودار نبشی سایز 6×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST3750 × 506شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,575 نمودار نبشی سایز 6×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×50×50 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 606شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 6×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×60×60 شاخه 12 متری آنالیز ST3760 × 606شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 6×60×60 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×60×60 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST3763 × 636شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 6×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST3763 × 636شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم24,400 نمودار نبشی سایز 6×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×63×63 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 706شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 6×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×70×70 شاخه 12 متری آنالیز ST3770 × 706شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 6×70×70 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×70×70 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST3775 × 756شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,560 نمودار نبشی سایز 6×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×75×75 شاخه 12 متری آنالیز ST3775 × 756شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم21,559 نمودار نبشی سایز 6×75×75 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×75×75 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 6×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 806شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 6×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 707شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 7×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×70×70 شاخه 12 متری آنالیز ST3770 × 707شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 7×70×70 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×70×70 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST3775 × 757شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم22,845 نمودار نبشی سایز 7×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 807شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST3780 × 807شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 7×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37100 × 1007شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم24,771 نمودار نبشی سایز 7×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 7×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 1007شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,853 نمودار نبشی سایز 7×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 808شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 8×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST3780 × 808شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,642 نمودار نبشی سایز 8×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×80×80 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 8×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 1008شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,733 نمودار نبشی سایز 8×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 10010شاخه6 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
قیمت نبشی سایز 10×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37100 × 10010شاخه12 متریفولاد ناب تبریزکیلوگرم23,120 نمودار نبشی سایز 10×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 10×100×100 شاخه 12 متری آنالیز ST37 فولاد ناب تبریز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا