لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت نبشی فولاد لاهور مشهد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت نبشی فولاد لاهور مشهد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولسایز(mm)ضخامت(mm)حالتطول(m)تولیدکنندهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 403شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم21,465 نمودار نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 3/5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 503/5شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم21,000 نمودار نبشی سایز 3/5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3/5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 3/5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 603/5شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم25,690 نمودار نبشی سایز 3/5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3/5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 3/5×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 703/5شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرمتماس نمودار نبشی سایز 3/5×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3/5×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 3/8×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 703/8شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم25,690 نمودار نبشی سایز 3/8×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 3/8×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 504شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم20,915 نمودار نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 4×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 604شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم25,690 نمودار نبشی سایز 4×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 4×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 704شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم25,690 نمودار نبشی سایز 4×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 4×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST3775 × 754شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم21,375 نمودار نبشی سایز 4×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 4/8×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 604/8شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 4/8×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4/8×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 4/8×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST3763 × 634/8شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 4/8×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 4/8×63×63 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST3740 × 405شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم20,730 نمودار نبشی سایز 5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×40×40 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 505شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم20,825 نمودار نبشی سایز 5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST3760 × 605شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×60×60 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 5×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST3775 × 755شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم21,375 نمودار نبشی سایز 5×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 5/8×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 505/8شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 5/8×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 5/8×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 6×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST3750 × 506شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 6×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×50×50 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 6×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 706شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 6×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 6×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST3775 × 756شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم21,375 نمودار نبشی سایز 6×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×75×75 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 6×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 806شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 6×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 6×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 1006شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 6×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 6×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 7×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST3770 × 707شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 7×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×70×70 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 807شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 7×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST3780 × 808شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرمتماس نمودار نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×80×80 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 8×400×400 شاخه 6 متری آنالیز ST37400 × 4008شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرمتماس نمودار نبشی سایز 8×400×400 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 8×400×400 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
قیمت نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37100 × 10010شاخه6 متریفولاد لاهور مشهدکیلوگرم26,145 نمودار نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 خرید نبشی سایز 10×100×100 شاخه 6 متری آنالیز ST37 فولاد لاهور مشهد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا