لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ناودانی

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت ناودانی فولاد شکفته مشهد فولاد شکفته مشهد
قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی فولاد شکفته یزد فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی نورد گرم تهران نورد گرم تهران
قیمت ناودانی کیان ابهر زنجان کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی فولاد اسپیرال اصفهان فولاد اسپیرال اصفهان
قیمت ناودانی فولاد دهشیر یزد فولاد دهشیر یزد
قیمت ناودانی سپهر ایرانیان تهران سپهر ایرانیان تهران
قیمت ناودانی فولاد نستا تهران فولاد نستا تهران
قیمت ناودانی فولاد نصر آذربایجان فولاد نصر آذربایجان
قیمت ناودانی مگا استیل اصفهان مگا استیل اصفهان
قیمت ناودانی فولاد فایکو ساری فولاد فایکو ساری
قیمت ناودانی فولاد هموزن اروپا فولاد هموزن اروپا
قیمت ناودانی فولاد سنگین اروپا فولاد سنگین اروپا
قیمت ناودانی صنعت ماهان سمنان صنعت ماهان سمنان
قیمت ناودانی آریان فولاد قزوین آریان فولاد قزوین

قیمت ناودانی فولاد شکفته مشهد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ناودانی سایز 6000 × 60فولاد شکفته مشهد60شاخه6 متریکیلوگرم22,018 نمودار ناودانی سایز 6000 × 60 خرید ناودانی سایز 6000 × 60 فولاد شکفته مشهد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 60فولاد شکفته مشهد60شاخه12 متریکیلوگرم22,970 نمودار ناودانی سایز 12000 × 60 خرید ناودانی سایز 12000 × 60 فولاد شکفته مشهد
قیمت ناودانی سایز 6000 × 80فولاد شکفته مشهد80شاخه6 متریکیلوگرم21,284 نمودار ناودانی سایز 6000 × 80 خرید ناودانی سایز 6000 × 80 فولاد شکفته مشهد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 80فولاد شکفته مشهد80شاخه12 متریکیلوگرم21,375 نمودار ناودانی سایز 12000 × 80 خرید ناودانی سایز 12000 × 80 فولاد شکفته مشهد
قیمت ناودانی سایز 6000 × 100فولاد شکفته مشهد100شاخه6 متریکیلوگرم21,284 نمودار ناودانی سایز 6000 × 100 خرید ناودانی سایز 6000 × 100 فولاد شکفته مشهد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 100فولاد شکفته مشهد100شاخه12 متریکیلوگرم21,375 نمودار ناودانی سایز 12000 × 100 خرید ناودانی سایز 12000 × 100 فولاد شکفته مشهد

قیمت ناودانی فولاد ناب تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ناودانی سایز 12000 × 80فولاد ناب تبریز80شاخه12 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 12000 × 80 خرید ناودانی سایز 12000 × 80 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 12000 × 80فولاد ناب تبریز80شاخه12 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 12000 × 80 خرید ناودانی سایز 12000 × 80 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 6000 × 100فولاد ناب تبریز100شاخه6 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 6000 × 100 خرید ناودانی سایز 6000 × 100 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 12000 × 100فولاد ناب تبریز100شاخه12 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 12000 × 100 خرید ناودانی سایز 12000 × 100 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 6000 × 120فولاد ناب تبریز120شاخه6 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 6000 × 120 خرید ناودانی سایز 6000 × 120 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 12000 × 120فولاد ناب تبریز120شاخه12 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 12000 × 120 خرید ناودانی سایز 12000 × 120 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 6000 × 140فولاد ناب تبریز140شاخه6 متریکیلوگرم20,730 نمودار ناودانی سایز 6000 × 140 خرید ناودانی سایز 6000 × 140 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 12000 × 140فولاد ناب تبریز140شاخه12 متریکیلوگرم20,733 نمودار ناودانی سایز 12000 × 140 خرید ناودانی سایز 12000 × 140 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 6000 × 160فولاد ناب تبریز160شاخه6 متریکیلوگرم22,480 نمودار ناودانی سایز 6000 × 160 خرید ناودانی سایز 6000 × 160 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 12000 × 160فولاد ناب تبریز160شاخه12 متریکیلوگرم22,568 نمودار ناودانی سایز 12000 × 160 خرید ناودانی سایز 12000 × 160 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 6000 × 180فولاد ناب تبریز180شاخه6 متریکیلوگرم21,835 نمودار ناودانی سایز 6000 × 180 خرید ناودانی سایز 6000 × 180 فولاد ناب تبریز
قیمت ناودانی سایز 12000 × 180فولاد ناب تبریز180شاخه12 متریکیلوگرم22,018 نمودار ناودانی سایز 12000 × 180 خرید ناودانی سایز 12000 × 180 فولاد ناب تبریز

قیمت ناودانی فولاد شکفته یزد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ناودانی سایز 6000 × 80فولاد شکفته یزد80شاخه6 متریکیلوگرم21,285 نمودار ناودانی سایز 6000 × 80 خرید ناودانی سایز 6000 × 80 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 80فولاد شکفته یزد80شاخه12 متریکیلوگرم21,375 نمودار ناودانی سایز 12000 × 80 خرید ناودانی سایز 12000 × 80 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 6000 × 100فولاد شکفته یزد100شاخه6 متریکیلوگرم21,290 نمودار ناودانی سایز 6000 × 100 خرید ناودانی سایز 6000 × 100 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 100فولاد شکفته یزد100شاخه12 متریکیلوگرم21,375 نمودار ناودانی سایز 12000 × 100 خرید ناودانی سایز 12000 × 100 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 6000 × 120فولاد شکفته یزد120شاخه6 متریکیلوگرم21,330 نمودار ناودانی سایز 6000 × 120 خرید ناودانی سایز 6000 × 120 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 120فولاد شکفته یزد120شاخه12 متریکیلوگرم21,420 نمودار ناودانی سایز 12000 × 120 خرید ناودانی سایز 12000 × 120 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 6000 × 140فولاد شکفته یزد140شاخه6 متریکیلوگرم21,190 نمودار ناودانی سایز 6000 × 140 خرید ناودانی سایز 6000 × 140 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 140فولاد شکفته یزد140شاخه12 متریکیلوگرم21,285 نمودار ناودانی سایز 12000 × 140 خرید ناودانی سایز 12000 × 140 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 6000 × 160فولاد شکفته یزد160شاخه6 متریکیلوگرم21,465 نمودار ناودانی سایز 6000 × 160 خرید ناودانی سایز 6000 × 160 فولاد شکفته یزد
قیمت ناودانی سایز 12000 × 160فولاد شکفته یزد160شاخه12 متریکیلوگرم21,560 نمودار ناودانی سایز 12000 × 160 خرید ناودانی سایز 12000 × 160 فولاد شکفته یزد

قیمت ناودانی نورد گرم تهران

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ناودانی سایز 6000 × 60نورد گرم تهران60شاخه6 متریکیلوگرم21,740 نمودار ناودانی سایز 6000 × 60 خرید ناودانی سایز 6000 × 60 نورد گرم تهران
قیمت ناودانی سایز 12000 × 60نورد گرم تهران60شاخه12 متریکیلوگرم24,678 نمودار ناودانی سایز 12000 × 60 خرید ناودانی سایز 12000 × 60 نورد گرم تهران
قیمت ناودانی سایز 6000 × 80نورد گرم تهران80شاخه6 متریکیلوگرم21,740 نمودار ناودانی سایز 6000 × 80 خرید ناودانی سایز 6000 × 80 نورد گرم تهران
قیمت ناودانی سایز 12000 × 80نورد گرم تهران80شاخه12 متریکیلوگرم24,678 نمودار ناودانی سایز 12000 × 80 خرید ناودانی سایز 12000 × 80 نورد گرم تهران
قیمت ناودانی سایز 6000 × 100نورد گرم تهران100شاخه6 متریکیلوگرم21,190 نمودار ناودانی سایز 6000 × 100 خرید ناودانی سایز 6000 × 100 نورد گرم تهران
قیمت ناودانی سایز 12000 × 100نورد گرم تهران100شاخه12 متریکیلوگرم24,678 نمودار ناودانی سایز 12000 × 100 خرید ناودانی سایز 12000 × 100 نورد گرم تهران

قیمت ناودانی کیان ابهر زنجان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتطول(m)واحدقیمتنمودارسفارش
قیمت ناودانی سایز 12000 × 80کیان ابهر زنجان80شاخه12 متریکیلوگرمتماس نمودار ناودانی سایز 12000 × 80 خرید ناودانی سایز 12000 × 80 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 100کیان ابهر زنجان100شاخه12 متریکیلوگرم22,020 نمودار ناودانی سایز 12000 × 100 خرید ناودانی سایز 12000 × 100 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 120کیان ابهر زنجان120شاخه12 متریکیلوگرم21,100 نمودار ناودانی سایز 12000 × 120 خرید ناودانی سایز 12000 × 120 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 140کیان ابهر زنجان140شاخه12 متریکیلوگرم22,020 نمودار ناودانی سایز 12000 × 140 خرید ناودانی سایز 12000 × 140 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 160کیان ابهر زنجان160شاخه12 متریکیلوگرم22,020 نمودار ناودانی سایز 12000 × 160 خرید ناودانی سایز 12000 × 160 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 180کیان ابهر زنجان180شاخه12 متریکیلوگرم23,850 نمودار ناودانی سایز 12000 × 180 خرید ناودانی سایز 12000 × 180 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 6000 × 180کیان ابهر زنجان180شاخه6 متریکیلوگرم25,045 نمودار ناودانی سایز 6000 × 180 خرید ناودانی سایز 6000 × 180 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 200کیان ابهر زنجان200شاخه12 متریکیلوگرم27,520 نمودار ناودانی سایز 12000 × 200 خرید ناودانی سایز 12000 × 200 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 6000 × 200کیان ابهر زنجان200شاخه6 متریکیلوگرم25,045 نمودار ناودانی سایز 6000 × 200 خرید ناودانی سایز 6000 × 200 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 220کیان ابهر زنجان220شاخه12 متریکیلوگرم25,870 نمودار ناودانی سایز 12000 × 220 خرید ناودانی سایز 12000 × 220 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 240کیان ابهر زنجان240شاخه12 متریکیلوگرم25,135 نمودار ناودانی سایز 12000 × 240 خرید ناودانی سایز 12000 × 240 کیان ابهر زنجان
قیمت ناودانی سایز 12000 × 260کیان ابهر زنجان260شاخه12 متریکیلوگرم38,070 نمودار ناودانی سایز 12000 × 260 خرید ناودانی سایز 12000 × 260 کیان ابهر زنجان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا