لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد نورد فولاد گلستان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3نورد فولاد گلستان32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 نورد فولاد گلستان

قیمت میلگرد کلاف ساده نورد فولاد گلستان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34نورد فولاد گلستان5/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spنورد فولاد گلستان5/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3spنورد فولاد گلستان6/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34نورد فولاد گلستان6/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34نورد فولاد گلستان6/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3spنورد فولاد گلستان8کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز 3spنورد فولاد گلستان8/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز 3sp نورد فولاد گلستان
میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 3spنورد فولاد گلستان10کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 10 کلاف آنالیز 3sp نورد فولاد گلستان

قیمت میلگرد کلاف آجدار نورد فولاد گلستان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3نورد فولاد گلستان8کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3نورد فولاد گلستان10کلافآجدار-A3کیلوگرم25,779 نمودار د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3نورد فولاد گلستان12کلافآجدار-A3کیلوگرم26,238 نمودار د آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3 نورد فولاد گلستان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا