لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد فولاد کویر کاشان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان8شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان10شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد کویر کاشان10شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان12شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد کویر کاشان12شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد کویر کاشان14شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان14شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد کویر کاشان16شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان16شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد کویر کاشان18شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان18شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد کویر کاشان20شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان20شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان22شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان25شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان28شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A2فولاد کویر کاشان28شاخهآجدار12 متریA2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان36شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد کویر کاشان40شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان12شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان14شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان16شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان18شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان20شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان22شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان23شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان25شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان26شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان28شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان30شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان32شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان34شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان36شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان38شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان40شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان45شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان50شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان5/5کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 6 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان6کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 6 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان6/5کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 7 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان7کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 7 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 7 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان8کلافساده-A1کیلوگرم27,889 نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان8/5کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 9 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان9کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 9 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 9 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان10کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 10 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 11 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان11کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 11 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 11 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان12کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 12 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 12 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 12/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان12/5کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 12/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 13 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان13کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 13 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 13 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 14 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان14کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 14 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 14 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 16/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان16/5کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 16/5 کلاف آنالیز A1 خرید د ساده سایز 16/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف آجدار فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان8کلافآجدار-A2کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان8کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان10کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان10کلافآجدار-A2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان12کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان12کلافآجدار-A2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان14کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان14کلافآجدار-A2کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A2 خرید د آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
میلگرد آجدار سایز 16 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان16کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا