لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد فولاد احرامیان یزد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,587 نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,587 نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد20شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد22شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد25شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد28شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد28شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد30شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,587 نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد32شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد36شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد40شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34فولاد احرامیان یزد5/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز ساختمانیفولاد احرامیان یزد5/5کلافساده-ساختمانیکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز ساختمانی خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز ساختمانی فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008فولاد احرامیان یزد5/5کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006فولاد احرامیان یزد5/5کلافساده-1006کیلوگرم25,963 نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spفولاد احرامیان یزد5/5کلافساده-3spکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید د ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006فولاد احرامیان یزد6/5کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008فولاد احرامیان یزد6/5کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز ساختمانیفولاد احرامیان یزد6/5کلافساده-ساختمانیکیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز ساختمانی خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز ساختمانی فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34فولاد احرامیان یزد6/5کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006فولاد احرامیان یزد8کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006 فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1008فولاد احرامیان یزد8کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1008 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34فولاد احرامیان یزد8کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1006فولاد احرامیان یزد10کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1006 خرید د ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1006 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1008فولاد احرامیان یزد10کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1008 خرید د ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1008 فولاد احرامیان یزد
میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34فولاد احرامیان یزد10کلافساده-rst34کیلوگرمتماس نمودار د ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34 خرید د ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34 فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف آجدار فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3فولاد احرامیان یزد8کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3فولاد احرامیان یزد10کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا