لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد کلاف ساده

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت میلگرد کلاف ساده ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف ساده کیان ابهر زنجان کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد کلاف ساده مجتمع فولاد الیگودرز مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف ساده کاوه تیکمه داش تبریز کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد بافق یزد فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد کلاف ساده مجتمع فولاد نطنز مجتمع فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف ساده فولادسازان امیرآباد فولادسازان امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف ساده نورد کوثر اهواز نورد کوثر اهواز
قیمت میلگرد کلاف ساده نورد فولاد گلستان نورد فولاد گلستان
قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد احرامیان یزد فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف ساده ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008ذوب آهن اصفهان5/5کلافساده-1008کیلوگرم23,669 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006ذوب آهن اصفهان5/5کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008ذوب آهن اصفهان6/5کلافساده-1008کیلوگرم23,780 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006ذوب آهن اصفهان6/5کلافساده-1006کیلوگرم24,655 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1008ذوب آهن اصفهان8کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1008 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006ذوب آهن اصفهان8کلافساده-1006کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006 خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 1006 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1008ذوب آهن اصفهان10کلافساده-1008کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 1008 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز 1008ذوب آهن اصفهان12کلافساده-1008کیلوگرم25,500 نمودار میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز 1008 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد کلاف ساده فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان5/5کلافساده-A1کیلوگرم24,680 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 6 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان6کلافساده-A1کیلوگرم25,595 نمودار میلگرد ساده سایز 6 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 6 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان6/5کلافساده-A1کیلوگرم24,310 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 7 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان7کلافساده-A1کیلوگرم25,595 نمودار میلگرد ساده سایز 7 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 7 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان8کلافساده-A1کیلوگرم24,315 نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان8/5کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 8/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 9 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان9کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 9 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 9 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان10کلافساده-A1کیلوگرم24,315 نمودار میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 11 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان11کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 11 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 11 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان12کلافساده-A1کیلوگرم27,300 نمودار میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 12/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان12/5کلافساده-A1کیلوگرم27,300 نمودار میلگرد ساده سایز 12/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 13 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان13کلافساده-A1کیلوگرم27,299 نمودار میلگرد ساده سایز 13 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 13 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 14 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان14کلافساده-A1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 14 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 16/5 کلاف آنالیز A1فولاد کویر کاشان16/5کلافساده-A1کیلوگرم27,300 نمودار میلگرد ساده سایز 16/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16/5 کلاف آنالیز A1 فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف ساده کیان ابهر زنجان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spکیان ابهر زنجان5/5کلافساده-3spکیلوگرم22,110 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34کیان ابهر زنجان5/5کلافساده-rst34کیلوگرم23,945 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز ساختمانیکیان ابهر زنجان6/5کلافساده-ساختمانیکیلوگرم25,505 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز ساختمانی خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز ساختمانی کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3spکیان ابهر زنجان6/5کلافساده-3spکیلوگرم22,110 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34کیان ابهر زنجان6/5کلافساده-rst34کیلوگرم23,945 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34کیان ابهر زنجان8کلافساده-rst34کیلوگرم23,945 نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 کیان ابهر زنجان
قیمت میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34کیان ابهر زنجان10کلافساده-rst34کیلوگرم23,945 نمودار میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز rst34 کیان ابهر زنجان

قیمت میلگرد کلاف ساده مجتمع فولاد الیگودرز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spمجتمع فولاد الیگودرز5/5کلافساده-3spکیلوگرم22,200 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 6spمجتمع فولاد الیگودرز6/5کلافساده-6spکیلوگرم23,395 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 6sp خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 6sp مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1012مجتمع فولاد الیگودرز6/5کلافساده-1012کیلوگرم23,395 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1012 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1012 مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008مجتمع فولاد الیگودرز6/5کلافساده-1008کیلوگرم23,395 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3spمجتمع فولاد الیگودرز6/5کلافساده-3spکیلوگرم21,835 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1مجتمع فولاد الیگودرز6/5کلافساده-A1کیلوگرم25,230 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز A1 مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3spمجتمع فولاد الیگودرز8کلافساده-3spکیلوگرم25,229 نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 3spمجتمع فولاد الیگودرز10کلافساده-3spکیلوگرم25,229 نمودار میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 10 کلاف آنالیز 3sp مجتمع فولاد الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف ساده کاوه تیکمه داش تبریز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34کاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-rst34کیلوگرم23,395 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز rst34 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006کاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-1006کیلوگرم23,395 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1006 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008کاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-1008کیلوگرم23,395 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 1008 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3spکاوه تیکمه داش تبریز5/5کلافساده-3spکیلوگرم22,565 نمودار میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 5/5 کلاف آنالیز 3sp کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006کاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-1006کیلوگرم23,300 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1006 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008کاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-1008کیلوگرم23,300 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 1008 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34کاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-rst34کیلوگرم23,300 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز rst34 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3spکاوه تیکمه داش تبریز6/5کلافساده-3spکیلوگرم22,475 نمودار میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 6/5 کلاف آنالیز 3sp کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34کاوه تیکمه داش تبریز8کلافساده-rst34کیلوگرم24,040 نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز rst34 کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3spکاوه تیکمه داش تبریز8کلافساده-3spکیلوگرم22,475 نمودار میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp خرید میلگرد ساده سایز 8 کلاف آنالیز 3sp کاوه تیکمه داش تبریز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا