لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد کلاف آجدار

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت میلگرد کلاف آجدار فولاد کویر کاشان فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف آجدار فولاد احرامیان یزد فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد کلاف آجدار مجتمع فولاد الیگودرز مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد کلاف آجدار مجتمع فولاد نطنز مجتمع فولاد نطنز
قیمت میلگرد کلاف آجدار فولادسازان امیرآباد فولادسازان امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف آجدار نورد کوثر اهواز نورد کوثر اهواز
قیمت میلگرد کلاف آجدار نورد فولاد گلستان نورد فولاد گلستان

قیمت میلگرد کلاف آجدار فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان8کلافآجدار-A2کیلوگرم23,119 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان8کلافآجدار-A3کیلوگرم23,025 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان10کلافآجدار-A3کیلوگرم23,025 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان10کلافآجدار-A2کیلوگرم26,147 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان12کلافآجدار-A3کیلوگرم26,147 نمودار میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان12کلافآجدار-A2کیلوگرم24,128 نمودار میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 12 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان14کلافآجدار-A3کیلوگرم23,025 نمودار میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A2فولاد کویر کاشان14کلافآجدار-A2کیلوگرم24,037 نمودار میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 14 کلاف آنالیز A2 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد آجدار سایز 16 کلاف آنالیز A3فولاد کویر کاشان16کلافآجدار-A3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 16 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 16 کلاف آنالیز A3 فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد کلاف آجدار فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3فولاد احرامیان یزد8کلافآجدار-A3کیلوگرم24,130 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3فولاد احرامیان یزد10کلافآجدار-A3کیلوگرم24,130 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد

قیمت میلگرد کلاف آجدار مجتمع فولاد الیگودرز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 6 کلاف آنالیز A2مجتمع فولاد الیگودرز6کلافآجدار-A2کیلوگرم22,750 نمودار میلگرد آجدار سایز 6 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 6 کلاف آنالیز A2 مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2مجتمع فولاد الیگودرز8کلافآجدار-A2کیلوگرم22,750 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 مجتمع فولاد الیگودرز
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2مجتمع فولاد الیگودرز10کلافآجدار-A2کیلوگرم22,750 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 مجتمع فولاد الیگودرز

قیمت میلگرد کلاف آجدار مجتمع فولاد نطنز

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 6/5 کلاف آنالیز A2مجتمع فولاد نطنز6/5کلافآجدار-A2کیلوگرم25,595 نمودار میلگرد آجدار سایز 6/5 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 6/5 کلاف آنالیز A2 مجتمع فولاد نطنز
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2مجتمع فولاد نطنز8کلافآجدار-A2کیلوگرم24,900 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 مجتمع فولاد نطنز
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3مجتمع فولاد نطنز8کلافآجدار-A3کیلوگرم24,900 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 مجتمع فولاد نطنز
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2مجتمع فولاد نطنز10کلافآجدار-A2کیلوگرم24,900 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 مجتمع فولاد نطنز
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3مجتمع فولاد نطنز10کلافآجدار-A3کیلوگرم24,900 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 مجتمع فولاد نطنز

قیمت میلگرد کلاف آجدار فولادسازان امیرآباد

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2فولادسازان امیرآباد8کلافآجدار-A2کیلوگرم24,405 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A2 فولادسازان امیرآباد
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3فولادسازان امیرآباد8کلافآجدار-A3کیلوگرم22,565 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 کلاف آنالیز A3 فولادسازان امیرآباد
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2فولادسازان امیرآباد10کلافآجدار-A2کیلوگرم23,945 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A2 فولادسازان امیرآباد
قیمت میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3فولادسازان امیرآباد10کلافآجدار-A3کیلوگرم22,565 نمودار میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 10 کلاف آنالیز A3 فولادسازان امیرآباد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا