لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان12شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان14شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان16شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان18شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان20شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان22شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان23شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان25شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان26شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان28شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان30شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان32شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان34شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان36شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان38شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان40شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,982 نمودار د ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان45شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
میلگرد ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان50شاخهساده12 متریA1کیلوگرم28,807 نمودار د ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید د ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا