لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 2,492,900 تومان

دلار: 50,552 تومان

بیتکوین: 41,746 دلار

بورس: 2,165,228

تمام سکه: 26,010,000 تومان

نیم سکه: 15,600,000 تومان

ربع سکه: 10,600,000 تومان

تتر: 50,526 تومان

یورو: 54,799 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی
لیست-قیمت لیست قیمت
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد ساده

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی
قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده فولاد نوین متین فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین تهران شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت تهران آیین صنعت تهران
قیمت میلگرد ساده کاوه تیکمه داش تبریز کاوه تیکمه داش تبریز
قیمت میلگرد ساده فولاد آلیاژی ایران فولاد آلیاژی ایران
قیمت میلگرد ساده سپهر ایرانیان تهران سپهر ایرانیان تهران

قیمت میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان12شاخهساده12 متریA1کیلوگرم25,500 نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان14شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,750 نمودار میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان16شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,935 نمودار میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان18شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,750 نمودار میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان20شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,750 نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان22شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,935 نمودار میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان25شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,935 نمودار میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان28شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,935 نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان32شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,935 نمودار میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1ذوب آهن اصفهان36شاخهساده12 متریA1کیلوگرم22,934 نمودار میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ساده فولاد کویر کاشان

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان12شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان14شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان16شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان18شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان20شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,000 نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان22شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان23شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,697 نمودار میلگرد ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 23 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان25شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان26شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,247 نمودار میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان28شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان30شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,697 نمودار میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان32شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان34شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان36شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان38شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,064 نمودار میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان40شاخهساده12 متریA1کیلوگرم26,605 نمودار میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان45شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,247 نمودار میلگرد ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 45 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان
قیمت میلگرد ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد کویر کاشان50شاخهساده12 متریA1کیلوگرم27,247 نمودار میلگرد ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 50 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد کویر کاشان

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید10شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید10شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید12شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید12شاخهساده6 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید14شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید14شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,311 نمودار میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید16شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,312 نمودار میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید16شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,311 نمودار میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید18شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,312 نمودار میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید18شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,311 نمودار میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید20شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,312 نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید20شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,311 نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید22شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,312 نمودار میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید22شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,311 نمودار میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 24 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید24شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,312 نمودار میلگرد ساده سایز 24 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 24 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 24 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید24شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,312 نمودار میلگرد ساده سایز 24 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 24 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید25شاخهساده6 متریA1کیلوگرم24,311 نمودار میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید25شاخهساده12 متریA1کیلوگرمتماس نمودار میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید26شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 26 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 26 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید26شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 26 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 26 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید28شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید28شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید30شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 30 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید30شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 30 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 30 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید32شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید32شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید34شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 34 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید34شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید36شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 36 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید36شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 36 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 36 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید38شاخهساده12 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 38 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 38 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید38شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 38 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 38 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید40شاخهساده12 متریA1کیلوگرم25,229 نمودار میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید40شاخهساده6 متریA1کیلوگرم25,229 نمودار میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 42 شاخه 12 متری آنالیز A1آذر گستر سدید42شاخهساده12 متریA1کیلوگرم25,229 نمودار میلگرد ساده سایز 42 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 42 شاخه 12 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده سایز 42 شاخه 6 متری آنالیز A1آذر گستر سدید42شاخهساده6 متریA1کیلوگرم25,229 نمودار میلگرد ساده سایز 42 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 42 شاخه 6 متری آنالیز A1 آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده فولاد نوین متین

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین10شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 10 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین12شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 12 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین14شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین14شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین16شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین16شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین18شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 18 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین18شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین20شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین20شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین22شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 22 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین22شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین25شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 25 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین25شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین28شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین28شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین32شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 32 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1فولاد نوین متین32شاخهساده12 متریA1کیلوگرم24,771 نمودار میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین
قیمت میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1فولاد نوین متین34شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,853 نمودار میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 34 شاخه 6 متری آنالیز A1 فولاد نوین متین

قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین تهران

بروزرسانی: ١۴۰۲/۹/١۴

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد ساده سایز 35 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران35شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 35 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 35 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران40شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 40 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 45 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران45شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 45 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 45 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 50 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران50شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 50 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 50 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 55 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران55شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 55 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 55 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 60 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران60شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 60 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 60 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 65 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران65شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 65 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 65 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 70 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران70شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 70 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 70 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 75 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران75شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 75 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 75 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 80 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران80شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 80 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 80 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
قیمت میلگرد ساده سایز 90 شاخه 6 متری آنالیز A1شمس گل آذین تهران90شاخهساده6 متریA1کیلوگرم23,394 نمودار میلگرد ساده سایز 90 شاخه 6 متری آنالیز A1 خرید میلگرد ساده سایز 90 شاخه 6 متری آنالیز A1 شمس گل آذین تهران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا