لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار فولاد بافق یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم28,348 نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم26,513 نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد10شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم26,055 نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد12شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,862 نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد14شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,862 نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد16شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,678 نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
قیمت میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد18شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,678 نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد20شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,678 نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد22شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,678 نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد25شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد28شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,678 نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد بافق یزد28شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد بافق یزد
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد بافق یزد32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,862 نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد بافق یزد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا