لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,352,400 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 66,520 دلار

بورس: 2,045,150

تمام سکه: 36,795,000 تومان

نیم سکه: 22,600,000 تومان

ربع سکه: 14,600,000 تومان

تتر: 58,901 تومان

یورو: 63,200 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۲۹ - ١١:۲۰

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهسایز(mm)حالتنوعطول(m)آنالیزواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد8شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 8 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد10شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 10 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد12شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 12 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد14شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,587 نمودار د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 14 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد16شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,587 نمودار د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 16 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد18شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 18 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد20شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد20شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 20 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد22شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد22شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 22 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
قیمت میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد25شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد25شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 25 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد28شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,495 نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد28شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 28 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد30شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 30 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد32شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرم24,587 نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A4فولاد احرامیان یزد32شاخهآجدار12 متریA4کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A4 خرید د آجدار سایز 32 شاخه 12 متری آنالیز A4 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد36شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 36 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
میلگرد آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3فولاد احرامیان یزد40شاخهآجدار12 متریA3کیلوگرمتماس نمودار د آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3 خرید د آجدار سایز 40 شاخه 12 متری آنالیز A3 فولاد احرامیان یزد
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا