لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,029,200 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,228 دلار

بورس: 2,140,174

تمام سکه: 33,305,000 تومان

نیم سکه: 19,700,000 تومان

ربع سکه: 12,700,000 تومان

تتر: 60,350 تومان

یورو: 65,234 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت چین

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله مانیسمان چین

بروزرسانی: ١۴۰۲/١۲/١۴ - ١۴:۶

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/51/221.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/53/426.720کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/6133.420شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/77 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/771/221.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/77 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/77 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/81/4 - 142.220شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/81/2 - 148.320شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/87 شاخه 6 متریچینمانیسمان2/873/426.740کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/87 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/87 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریچینمانیسمان3260.320شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریچینمانیسمان31/2 - 27320شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/2388.920شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/38133.440شاخه1,284,400 نمودار لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/561/4 - 142.240شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/681/2 - 148.340شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/73 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/731/221.380کیلوگرم541,290 نمودار مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/73 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/73 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/913/426.780شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متریچینمانیسمان3/91260.340شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریچینمانیسمان45141.320شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریچینمانیسمان4/54114.320شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متریچینمانیسمان4/55133.480شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متریچینمانیسمان4/851/4 - 142.280شاخه1,642,200 نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریچینمانیسمان56168.320شاخهتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/161/2 - 27340شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/49388.940شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/54260.380شاخه2,697,250 نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متریچینمانیسمان5/81/2 - 148.380شاخه2,009,180 نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متریچینمانیسمان6/024114.340شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 6/35 شاخه 6 متریچینمانیسمان6/358219.120شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 6/35 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 6/35 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متریچینمانیسمان6/555141.340شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متریچینمانیسمان7/011/2 - 27380شاخه4,302,750 نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متریچینمانیسمان7/116168.340شاخهتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متریچینمانیسمان7/62388.980شاخه6,137,620 نمودار لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 8/08 شاخه 6 متریچینمانیسمان8/081/2 - 3101.680کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 8/08 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-3 اینچ ضخامت 8/08 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 8/18 شاخه 6 متریچینمانیسمان8/188219.140کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 8/18 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 8/18 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متریچینمانیسمان8/564114.380شاخه7,871,560 نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ ضخامت 9/27 شاخه 6 متریچینمانیسمان9/2710273.140کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 10 اینچ ضخامت 9/27 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 10 اینچ ضخامت 9/27 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متریچینمانیسمان9/535141.380شاخه10,990,830 نمودار مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 12 اینچ ضخامت 10/31 شاخه 6 متریچینمانیسمان10/3112323.940کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 12 اینچ ضخامت 10/31 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 12 اینچ ضخامت 10/31 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متریچینمانیسمان10/976168.380شاخه14,201,840 نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 14 اینچ ضخامت 11/13 شاخه 6 متریچینمانیسمان11/1314406.440کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 14 اینچ ضخامت 11/13 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 14 اینچ ضخامت 11/13 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 12/7 شاخه 6 متریچینمانیسمان12/78219.180کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 12/7 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 8 اینچ ضخامت 12/7 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 16 اینچ ضخامت 12/7 شاخه 6 متریچینمانیسمان12/71645740کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 16 اینچ ضخامت 12/7 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 16 اینچ ضخامت 12/7 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 18 اینچ ضخامت 14/27 شاخه 6 متریچینمانیسمان14/271850640کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 18 اینچ ضخامت 14/27 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 18 اینچ ضخامت 14/27 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 10 اینچ ضخامت 15/09 شاخه 6 متریچینمانیسمان15/0910273.180کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 10 اینچ ضخامت 15/09 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 10 اینچ ضخامت 15/09 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 20 اینچ ضخامت 15/09 شاخه 6 متریچینمانیسمان15/092055940کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 20 اینچ ضخامت 15/09 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 20 اینچ ضخامت 15/09 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 22 اینچ ضخامت 16/24 شاخه 6 متریچینمانیسمان16/242261040کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 22 اینچ ضخامت 16/24 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 22 اینچ ضخامت 16/24 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 12 اینچ ضخامت 17/48 شاخه 6 متریچینمانیسمان17/4812323.980کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 12 اینچ ضخامت 17/48 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 12 اینچ ضخامت 17/48 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 24 اینچ ضخامت 17/48 شاخه 6 متریچینمانیسمان17/482466040کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 24 اینچ ضخامت 17/48 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 24 اینچ ضخامت 17/48 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 14 اینچ ضخامت 19/05 شاخه 6 متریچینمانیسمان19/0514406.480کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 14 اینچ ضخامت 19/05 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 14 اینچ ضخامت 19/05 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 16 اینچ ضخامت 21/44 شاخه 6 متریچینمانیسمان21/441645780کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 16 اینچ ضخامت 21/44 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 16 اینچ ضخامت 21/44 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 18 اینچ ضخامت 23/88 شاخه 6 متریچینمانیسمان23/881850680کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 18 اینچ ضخامت 23/88 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 18 اینچ ضخامت 23/88 شاخه 6 متری چین
قیمت لوله مانیسمان سایز 20 اینچ ضخامت 26/19 شاخه 6 متریچینمانیسمان26/192055980کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 20 اینچ ضخامت 26/19 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 20 اینچ ضخامت 26/19 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 22 اینچ ضخامت 28/58 شاخه 6 متریچینمانیسمان28/582261080کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 22 اینچ ضخامت 28/58 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 22 اینچ ضخامت 28/58 شاخه 6 متری چین
لوله مانیسمان سایز 24 اینچ ضخامت 30/96 شاخه 6 متریچینمانیسمان30/962466080کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 24 اینچ ضخامت 30/96 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 24 اینچ ضخامت 30/96 شاخه 6 متری چین
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا