لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت نورد لوله اهواز

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله داربست نورد لوله اهواز

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی1/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 1/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی21/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی23/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
قیمت لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2133.4-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی21/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی21/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی24114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
قیمت لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/81/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/83/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/8133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/81/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/81/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/8260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
قیمت لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/8388.9-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی2/84114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی31/221.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی33/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی31/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی31/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی34114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
قیمت لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/51/221.3-کیلوگرمتماس نمودار لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید لوله داربستی سایز 1/2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/53/426.7-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3/4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/5133.4-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/51/4 - 142.2-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/51/2 - 148.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/5260.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 2 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/5388.9-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 3 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
لوله داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 مترینورد لوله اهوازداربستی3/54114.3-کیلوگرمتماس نمودار داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری خرید داربستی سایز 4 اینچ ضخامت 3/5 شاخه 6 متری نورد لوله اهواز
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا