لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
مقالات-علمی-آهن مقالات علمی آهن اخبار-بازار-آهن اخبار بازار آهن تحلیل-بازار-آهن تحلیل بازار آهن تحلیل-بازار-خودرو تحلیل بازار خودرو تحلیل-بازار-ارز تحلیل بازار ارز
گزینه-ها سفیران آهن زاینده رود
۰۳۱-۹۱۰۰۱۰۴۰ تلفن-تماس ورود | ثبت نام

طلا: 3,355,900 تومان

دلار: 0 تومان

بیتکوین: 65,114 دلار

بورس: 2,043,980

تمام سکه: 36,390,000 تومان

نیم سکه: 22,400,000 تومان

ربع سکه: 14,400,000 تومان

تتر: 59,155 تومان

یورو: 63,810 تومان

جستجو
صفحه-اصلی صفحه اصلی لیست-قیمت لیست قیمت بیشتر
لیست-قیمت-ورق لیست قیمت ورق
لیست-قیمت-میلگرد لیست قیمت میلگرد
لیست-قیمت-تیرآهن لیست قیمت تیرآهن
لیست-قیمت-پروفیل لیست قیمت پروفیل
لیست-قیمت-لوله لیست قیمت لوله
لیست-قیمت-نبشی لیست قیمت نبشی
لیست-قیمت-ناودانی لیست قیمت ناودانی
لیست-قیمت-مفتولی لیست قیمت مفتولی
فروش-ویژه فروش ویژه بلاگ وبلاگ بیشتر درباره-ما درباره ما ارتباط-با-ما ارتباط با ما

قیمت ملی صنعتی ایران

ورق ورق
میلگرد میلگرد
تیرآهن تیرآهن
پروفیل پروفیل
لوله لوله
نبشی نبشی
ناودانی ناودانی
مفتولی مفتولی

قیمت لوله مانیسمان ملی صنعتی ایران

بروزرسانی: ١۴۰۳/۳/۳١ - ۹:۲

تیک

نمایش قیمت با ارزش افزوده

مشخصات محصولتولیدکنندهنوعضخامت(mm)قطر(inch)قطر(mm)ردهواحدقیمتنمودارسفارش
قیمت لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/6133.420کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 2/6 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/81/4 - 142.220کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان2/81/2 - 148.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 2/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان31/2 - 27320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 3 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/2260.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/2388.920کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 3/2 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/38133.440کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 3/38 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/561/4 - 142.240کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 3/56 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/681/2 - 148.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 3/68 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان3/91260.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 3/91 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان45141.320کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 4 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/54114.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 4/5 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/55133.480کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1 اینچ ضخامت 4/55 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان4/851/4 - 142.280کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/4-1 اینچ ضخامت 4/85 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان56168.320کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 5 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/161/2 - 27340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 5/16 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/49388.940کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 5/49 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/54260.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 2 اینچ ضخامت 5/54 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان5/81/2 - 148.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-1 اینچ ضخامت 5/8 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان6/024114.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 6/02 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
قیمت لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان6/555141.340کیلوگرمتماس نمودار لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری خرید لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 6/55 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/011/2 - 27380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/011/2 - 27380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 1/2-2 اینچ ضخامت 7/01 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/116168.340کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 7/11 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان7/62388.980کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 3 اینچ ضخامت 7/62 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان8/564114.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 4 اینچ ضخامت 8/56 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان9/535141.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 5 اینچ ضخامت 9/53 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
لوله مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متریملی صنعتی ایرانمانیسمان10/976168.380کیلوگرمتماس نمودار مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری خرید مانیسمان سایز 6 اینچ ضخامت 10/97 شاخه 6 متری ملی صنعتی ایران
پشتیبانی-واتساپ پشتیبانی واتساپ پشتیبانی-تلگرام پشتیبانی تلگرام پشتیبانی-ایتا پشتیبانی ایتا